Любен Терзийски, Община Благоевград: Спазвайки определени правила през есенно- зимния сезон е трудно да се стигне до пожар

снимка: pixabay.com

Любен Терзийски, главен специалист „Отбранителна и мобилизационна подготовка“ към Община Благоевград в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

Фокус: Г-н Терзийски, вече навлязохме в периода на по- студените месеци и е време хората да помислят как ще се отопляват през зимата. Кои са превантивните мерки за пожарна безопасност при ползване на отоплителни уреди по време на есенно-зимния сезон ?

Любен Терзийски: Вече мина пролетно-летния сезон и сме в началото на есенно- зимния сезон, който се характеризира с необходимо отопление за нормално живеене в жилищните сгради . Хората обитаващи жилищни сгради или различни други места с различни цели е необходимо да се поддържат една температура, която да е нормална за различните дейности. От там идва и необходимостта да направим всичко възможно като община, съвместно с органите на „Пожарна безопасно и зашита на населението“, максимално да предадем информация, която да достигне до различни потребители с цел да спазват някои необходими предпазни мерки, използвайки различната гама на отоплителни уреди.

Фокус: Какви са тези мерки?

Любен Терзийски: Ние сме качили информацията на сайта на община Благоевград, а търсим и различни други начини максимално тази информация да достигне до повече хора. Това са различни инструкции, които са напълно възможни и осъществими от всеки един отделен потребител. Това не са някакви специални знания, който трябва да притежава всеки, но са много важни като инструкция как да се ползват различните уреди. Ако решим да ползваме уреди с пропан- бутан са дадени инструкции как да се ползва пропан- бутан и как да се съхраняват бутилките, колко бутилки могат да бъдат на едно място, каква част от нивата на жилищната сграда трябва да бъдат разположени, тъй като пропан- бутана се разпространява във въздуха по определен начин. Обърнали сме внимание на другите видове отоплителни уреди. Това са печките на твърди горива. Там също са дадени инструкции какво да се ползва, какви горива да се ползват, лесно запалими течности, които могат да предизвикат пожар или нараняване на лицето, което ги използва. Дадени са инструкции, които дават информация при някои проблеми, като например връщане от задимената част от процеса горене. Има информация и кои могат да бъдат причините и на какво да обърнем внимание. Дали сме информация и на хората, които ползват централната газификация. При установяване на определен мирис на газ какви мерки се предприемат от типа на спиране на източника. Подаване на сигнал на единния европейски номер 112 и  да не се включват в случая такива електрически уреди. Да не включва електрическо осветление, ако има силна наситеност на газово изпарение, което може да предизвика до запалване. Обърнали сме внимание и на другия източник, а именно на електрическите уреди на отопление, които са от най- различни производители и нашата идея е да внушим на ползвателите да се ползват техническо изправни уреди . Те трябва да бъдат поставени на необходимите места и на отдалеченост на различни библиотеки или други елементи, които се съдържат в домовете. По този начин да се избегнат всякакви възможности от настъпване на пожар.

Фокус: Със сигурност информацията е доста обемна за всеки начин на отопление, но къде може да бъде видяна от потребителите?

Любен Терзийски: На сайта на Община Благоевград могат да видят информацията в раздел „Здравеопазване“ и там има отдел „Бедствия и аварии“. Ще се опитаме да ги размножим и на хартиен носител и ще потърсим всякакви начини, за да достигнат до възможно най- голям брой потребители, с цел да не допуснем условия за допускане на пожар. Всичко правим с чисто превантивна цел, която се оказва най- важна и най- евтина за пострадалия и за държавата, тъй като спазвайки тези инструкции, които са заложени там , там са дадени абсолютно елементарно ако се изпълнят, вероятността да се достигне до пожар по непредпазливост или някакво други причини максимално да бъде сведен до нула.

Фокус: Запознавайки се хората с тези правила, спазват ли ги?

Любен Терзийски: Трудно може да се каже точно колко източника са погледнали и колко сериозно са обърнали внимание, но освен превантивно за опазване на имуществото, то е свързано и с опазване на здравето на човека, така че според мен като граждани трябва да обръщаме внимание на неща, които касаят нашият живот и нашите близки и опазване на имуществото, освен това и на околната среда, тъй като много пожари влияят не само влияние на определено лице или на определено имущество, но и на цялата ни заобикаляща околна среда.

Лора КАЛЧЕВА