Любка Костадинова, МКБТХ – Благоевград: България продължава да е страна, източник на жертви на трафика на хора

Любка Костадинова, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора – Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин по повод Европейския ден за борба с трафика на хора.

Фокус: Днес отбелязваме Европейския ден за борба с трафика на хора. В тази връзка какво според Вас е най-важно да си спомним, за какво е най-важното да говорим на този ден?

Любка Костадинова: Да, днес е 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. Той бива обявен за такъв през 2007 година по инициатива на тогавашния заместник – председател на Европейската комисия (ЕК). За поредна година всички европейски страни отбелязват 18 октомври, който е важна част от дългосрочният ангажимент на Европейската комисия (ЕК) за превенция и борба с трафика на хора. Важно е да кажем, че трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, срещу човешките права, достойнството и самочувствието на хората. Освен това той е нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности. Трябва да кажем също, че той е сред най-доходоносните престъпления наред с трафика на наркотици и оръжие. Също така според данни от доклада на Националната комисия за борба с трафика на хора за миналата година, то през 2018 година България продължава да е страна, източник на жертви на трафик. А според последният доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъка в борбата с трафика на хора сме сред 5-те държави, които са основен източник на пострадали от престъплението на ниво Европейски съюз (ЕС).

Фокус: Как тази година Местната комисия за борба с трафика на хора – Благоевград  ще отбележи Европейския ден за борба с трафика на хора?

Любка Костадинова: Националната комисия за борба с трафика на хора и всичките 10 местни комисии всяка година отбелязваме 18 октомври с различни превенционни дейности. Тази година сме партньори на фондация „А21 България“, която организира „Поход за свобода“. Това е една инициатива, която е подкрепа на жертвите на трафика на хора, която ще се проведе едновременно в 25 града в България. Екип от доброволци към Местната комисия за борба с трафика на хора в Благоевград също ще вземе участие. Важно е да отбележим, че тази инициатива се организира за поредна година от фондация „А21 България“. Това е най-мащабната кампания против трафика на хора. Тя събира граждани с активна обществена позиция, партньори и съмишленици, имащи отношение по темата, свързана с това тежко престъпление. Кампанията има за цел да обърне внимание на българите към огромните мащаби на престъплението и търговията с човешки животи у нас. Също така може би е важно да споменем, че тази инициатива има за цел да разпространи информация за един от най-ценните инструменти за борба с престъплението, а именно националната телефонна линия за борба с трафика на хора, която приема сигнали за пострадали лица денонощно и безплатно. Телефонът за връзка е 0 800 20 100. В Благоевград сборният пункт или началната точна на шествието ще бъде сградата на общината. Там ще се съберем в 10.30 часа. Самият поход ще започне в 11.00 часа. Първите 50 човека, които се регистрират на място ще получат тениски на самата кампания. Маршрута, през който ще преминем ще започне от общината и ще премине по централната пешеходна зона.

Фокус: Какви други превантивни мерки се предприемат за борба с трафика на хора? Какво успяхте да направите до момента?

Любка Костадинова: Работата по превенция не спира, ако мога да се изразя така. Непрестанно се работи с уязвимите групи. Може би тук трябва да спомена последната дейност, която организирахме съвсем скоро, а именно специализирано обучение на служители от системата на Министерството на вътрешните работи от Област Благоевград на тема „Практически аспекти в работата по случаи, свързани с престъплението трафик на хора“. В обучението участваха представители на сектор „Борба с организираната престъпност“, сектор „Разследване“, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ от Област Благоевград и граничните полицейски управление „Златарево“, „Гюешево“ и „Благоевград“. Целите на обучението бяха да се развият умения за разпознаването и точното квалифициране на престъплението, неговото прецизно разграничение от други видове престъпна дейност и несъставомерни прояви, както и умения за работа с извършители, жертви, както и умения за събиране на доказателствен  материал. Лектори бяха: прокурор Елица Калпачка, която е заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград;  прокурор Владимир Николов, който е прокурор в Районна прокуратура – Плевен и главен инспектор Иво Бешков, началник сектор „Криминална психология“ към Институт по психология на Министерството на вътрешните работи. Това бе едно обучение, което е изключително важно в цялостната политика за борба с трафика на хора на местно ниво.

Фокус: Какъв е Вашият апел към хората, които са станали жертва на трафика на хора?

Любка Костадинова: Първо е много важно хората да се самоидентифицират като пострадали от това престъпление. За да може това да се случи, то те трябва да бъдат информирани. В тази връзка бих искала да кажа, че трябва да обръщаме сериозни внимание на всички информационни кампании, които се организират в тази посока, като се започне още от ранна детска възраст в училище. Обществото като цяло трябва да бъде информирано – къде да потърси помощ. Важно е също да не се страхуваме да потърсим помощ, защото има много институции, които работят в посока противодействие и оказване помощ на пострадалите.

Ливия НИНОВА