Любка Костова, експерт по екология: Ненадеждна, неработеща и не в помощ на гражданите е информационната система за разделно събиране на отпадъците в Столична община

Интервю с Любка Костова, експерт по екология, с 20-годишен национален и международен опит в управлението на отпадъци за предаването „Софийска трибуна“ по Радио „Фокус“.

Водещ: 37-мо място за София по отношение на замърсяването на въздуха спрямо всички градове в света към този час. Това показват данни на сайта

www.airvisual.com. България пък се нарежда на 24 място сред държавите по този параграф. И бързам да ви попитам как можем да тълкуваме това и колко притеснително е за нас?

Любка Костова: Със съвременните технически средства е възможно да се провеждат измервания на различни параметри на въздуха от много и най-различни хора. Съвременните средства за комуникации дават възможност това много бързо да се разпространява сред населението, което е една сериозна предпоставка то бързо да бъде травмирано и да бъде доведено до хаос, което е нежелателно. Тъкмо затова отговорността на управляващите, на съответните общини, в нашия случай Софийска община, е изключително голяма – своевременно, надеждно и компетентно да уведомяват населението за реалното състояние на чистотата на въздуха в София. По тази причина общинските съветници на БСП много интензивно и настоятелно изискват от Столична община, от администрацията на Столична община, да представя навреме всички официални данни, с които разполага, на сайта на Столична община, така че гражданите да могат да се осведомяват от официални източници и да не търсят сами източници за уведомяване по отношение на качеството на въздуха.

Водещ:  Трябва ли данните, които споменах преди малко, да притесняват столичани и българите като цяло?

Любка Костова: При всички случаи, когато човек не е информиран надеждно, той се притеснява. Дали трябва или не трябва е друг въпрос. Но хората реагират различно, осведомяват се по различни начини и когато нямат надеждна информация те са притеснени и са възможни всякакви реакции. Тъкмо затова, повтарям още веднъж, единственият начин да се избегнат такива нежелани ефекти е Столична община да предоставя данните в онлайн режим на своя сайт. Той точно затова е направен.

Водещ: Нека наистина да ги предоставя. Но кои са основните замърсители на въздуха и не трябва ли да се направи нещо по-генерално, за да се разреши проблемът?

Любка Костова: Разбира се, че трябва да се направи нещо по-генерално. Основните замърсители на въздуха са най-общоизвестни – транспортът,  системите за отопление, които ползваме, които за съжаление са доста остарели и не съответстват на съвремието, в което живеем. Транспортът – всички знаем какво представляват автомобилните потоци в София и организацията на транспорта в столицата, и това е една изключително сериозна предпоставка за замърсяването на въздуха, за която трябва да се работи, за да бъде преодоляна.

Водещ: А по отношение на горенето на нерегламентираните отпадъци?

Любка Костова: Ами тъкмо затова имаме контролни органи.

Водещ: Изпълняват ли те функциите си?

Любка Костова: Има Инспекторат към Столична община. Ами след като имаме проблеми, очевидно не ги изпълняват.

Водещ: Ако не Столична община, то кой трябва да се справи с проблема? Ако Столична община не може да се справи с проблема?

Любка Костова: Първо, това е проблем на Столична община, тя е длъжна да се справи. Столична община има и финансов ресурс, и би могла да организира и административен капацитет да се справи с този проблем. Това все пак е най-големият град в България, с най-голяма концентрация на научно-изследователски центрове и на сериозни частни фирми, които се занимават с подобна тематика. Според мен е въпрос само на организация от страна на общината и правилно формулиране на проблемите, за да могат да се справят надеждно с проблема, който тормози софиянци и който в крайна сметка ни злепоставя пред останалите страни членки на Европейския съюз.

Водещ: А от страна на обществото? То може ли да спомогне за справяне с проблема?

Любка Костова: Категорично да. В такъв аспект, едно будно гражданско общество може съществено да допринесе тези проблеми да бъдат решавани по-бързо и по-надеждно.

Водещ: Като например с какви действия?

Любка Костова: Вие сама споменахте нерегламентираното изгаряне. Когато забележим такова нещо, ние трябва веднага да информираме съответните контролни органи, за да предприемат нужните действия. А контролните органи са Инспекторатът на Столична община и Министерство на околната среда и водите.

Водещ: Вие имате 20-годишен национален и международен опит в управлението на отпадъци. Мит или реалност е разделното събиране на боклука в София? Свикнаха ли хората да изхвърлят отпадъците си разделно, колко работеща е тази практика у нас и защо е важно да го правим?

Любка Костова: Може би ще ви изненадам като ви кажа, че аз не съм привърженик на тезата, че българинът не може да събира разделно, че не знае как да го прави и не иска да се научи. Тъкмо обратното, аз смятам, че ние в това отношение по нищо не се отличаваме от останалите граждани на другите европейски страни. Цялата работа според мен се дължи на това, че при нас организацията на процеса е изключително слаба и по тази причина хората не се чувстват комфортно, за да го правят. Ако вие се чудите къде да си изхвърлите например старата кутия от латекс, с която сте боядисали кухнята си, ще се чудите не повече от 5-10 минути, след което ще я хвърлите в кофата с общия боклук, нали? Това важи и за ред други отпадъци. А вие ще се чудите, просто защото не знаете какво да направите с нея. Никой не си е направил труда да ви информира, да ви каже какво да направите в такава ситуация. Аз знам, че тук може би ако има представители на администрацията на Столична община, ще ми кажат: „ О да, ние информираме на сайта на общината.“ Аз съм си правила труда да търся по тези сайтове аналогични примери и трябва да ви кажа, че ми е изключително трудно да се ориентирам какво трябва да направя, за да си хвърля правилно празната кофичка от латекс например. Това показва, че информационната система е ненадеждна, че тя не работи добре и не е изградена така, че да помага на гражданите. И по тази причина те не събират разделно отпадъка.

Водещ: Как могат да бъдат стимулирани обаче гражданите?

Любка Костова: Ами на този въпрос се отговаря много лесно, той е изяснен още в Европейската директива за отпадъци със заложения основен принцип – замърсителят плаща. Това означава, че ако системата е организирана така, че вие да плащате по-малко, ако правилно и разделно събирате отпадъците, аз съм убедена, че вие ще го правите и няма да се замисляте изобщо. И биха го правили 99% от гражданите на столицата. Фактът, че не се прави, означава едно единствено нещо – че системата за разделно събиране на отпадъците в столицата не е организирана както трябва.

Водещ: А вие лично как оценявате екологичната култура на българина?

Любка Костова: Аз пак ще ви кажа, че не смятам, че българинът прави изключение по отношение на екологичната си култура в сравнение с гражданите на другите европейски страни. Аз мисля, че ние традиционно сме население, което тачи и пази природата си. Разбира се, има изключения, но къде ли ги няма? Но те не са определящи и не са основополагащи. Пак повтарям, за да бъдат хората наистина ангажирани с опазване на природата и с опазване на чистотата в своя град, то трябва да бъдат създадени нужните условия за това. А това е работа единствено и само на съответната общинска администрация, в случая Столична община, начело с кмета Йорданка Фандъкова.

Водещ: И в края на днешното предаване нека се обърнем към гражданите. Какво е вашето послание към тях за опазване на средата, в която живеем?

Любка Костова: Пазете средата, пазете природата. Тя е на всички нас, преди всичко тя е на нашите деца. Можем да го правим, не е чак толкова трудно.

Веселка ИВАНОВА