Любляна Начева, Община Кюстендил: Конкурсът за детска рисунка „Пролет върху листа” обединява децата от всички краища на България

Радио "Фокус" - Кюстендил

Любляна Начева, старши специалист „Координатор – направление духовно развитие и работа с подрастващи“ към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Начева, Община Кюстендил организира за поредна година Националният конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа”, какво е неговото послание?

Любляна Начева: Това е единадесетото издание на Националния конкурс „Пролет върху листа”, който Община Кюстендил организира. Ние отправихме покана към цяла България, към български общности в чужбина и очакваме детските творби да заприиждат към нашия град. Ние дори имаме пристигнали творби. През годините конкурсът се утвърди като представителна извадка за детското изкуство в България и действително в нашия фонд съхраняваме прекрасни образци на детското изкуство от всички жанрове на изобразителните техники, които са пристигали през годините.

Фокус: Кой може да участва в конкурса?

Любляна Начева: В момента конкурсът допуска деца от четвърти до дванадесети клас, като ние  ги разделяме на 4 възрастови групи и така класираме във всяка група по 3 дечица. Наградените деца получават съответните награди. Този конкурс е включен в националния календар на Министерството на образованието и науката и децата, които са класирани и са спечелили награди съответно подлежат на стипендии да получат.

Фокус: Означава ли, че децата се подготвят за участие в този конкурс от по-дълго време?

Любляна Начева: Смятам, че е така. Действително, гледайки броя на пристигналите творби през годините, аз смятам, че конкурсът е очакван и обичан. Защото не е ограничен откъм техники и изобразителни възможности. Децата могат свободно да изразяват своите идеи, своя талант с материал, който те самите избират. Единствено условие, което ние по регламент поставяме, творбата да бъде в размер 35 на 50 см. Това е едно важно условие, което трябва да бъде спазено, а вече начинът, идеите, които ще бъдат изобразени всеки път са много изненадващи за нас и ние оставяме свобода на творчество като позволяваме да бъде използван всякакъв изобразителен материал от децата.

Фокус: Има ли участие на деца от чужбина?

Любляна Начева: Да, макар че конкурсът е национален, той надхвърля границите на нашата страна. Ние получаваме творби не само от деца от балканските страни, но и от по – далечни дестинации в света и се оказва, че това са деца на българи, които са имигрирали в чужбина и там учат. Тяхното внимание към нашия конкурс е едно доказателство, че националният конкурс „Пролет върху листа” наистина е един обединяващ фактор не само за изкуството, но и за децата на България, независимо от коя точка на планетата живеят.

Фокус: Има ли разлика между това как си представят пролетта децата в чужбина и децата в България?

Любляна Начева: Има някаква разлика, най – малко заради техниките на изобразяване, чисто стилово, забелязват се разлики. Това е може би е свързано с влиянието на идеите, на народопсихологията на държавите, в които живеят. Наистина са повлияни и творбите са по – различни от това, което ние получаваме като творчески заряд от децата, живеещи в България.

Фокус: До кога е срокът за предаване на рисунките и какво предстои след това?

Любляна Начева: Ние очакваме детските творби до 9 март. Това е крайната дата, която сме поставили. Важи датата на пощенското клеймо. Съответно самото журиране ще бъде на 14 март, а подреждането на представителната изложба от 70 творби „Пролет върху листа” в Килийното училище ще бъде на 20 март във връзка с пролетните празници на град Кюстендил.

Венцеслав ИЛЧЕВ