Любомира Велинова, управител на ОИЦ – Кюстендил: От началото на програмния период в областта има европейски проекти за над 106 млн.лева

Управителят на Областен информационен център – Кюстендил Любомира Велинова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Велинова, какво сочат данните за изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в област Кюстендил?

Любомира Велинова: Към настоящия момент са сключени договори за изпълнение на 126 проекта на обща стойност 106 261 002 лева. Данните са въз основа на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) и включват сключените договори по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони (ПРСР), регистрирани през последната година в информационната система. Новите договори, сключени 17 юли 2019 година, са  36 на брой. В община Кюстендил имаме 14 договора, за община Дупница са 11, а за община Бобов дол – 1. В община Кочериново има 2 договора, в община Невестино са 4, а в общините Рила и Бобошево – по един договор.

Фокус: Какво сочат данните за отделните общини в областта?

Любомира Велинова: На територията на община Кюстендил са сключени: 51 договора на обща стойност 46 550 104 лева. 18 от договорите са на общинската администрация в Кюстендил, 24 са на фирми, един проект е на училище, има един проект на юридическо лице с нестопанска цел, както и седем проекта на земеделски стопани. За територията на община Дупница има сключени 42 договора на обща стойност 42 873 730 лева. При тях 13 са на Община Дупница. 26 са на фирми, има един договор с юридическо лице с нестопанска цел, както и два договора със земеделски стопани.  Следва община Сапарева баня с пет договора, община Бобов дол с шест договора. Община Рила е със седем договора, за територията на община Кочериново има пет договора, в Бобошево – три, Невестино е с шест договора, а на територията на община Трекляно има сключен само един договор.

Фокус: Какво е разпределението по различните оперативни програми?

Любомира Велинова: По ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са сключени 30 договора на обща стойност 11  719 852, 99 лв. 18 от договорите са сключени с общинските администрации, а останалите 12 се изпълняват от фирми. 8 проекта на обща стойност 1 385 834,95 лева  са сключени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Най-много договори са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – общо 42 в цялата област на обща стойност 21 035 911,35 лв. От тях 18 са в община Кюстендил, 20 в община Дупница и по 1 в общините Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобов дол. Проектите са насочени към повишаване на енергийна ефективност, подобряване на производствения и управленския капацитет на фирмите. Най-голям е броят на сключените договори за изпълнение на проекти по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ – общо 25 бр. По ОП „Региони в растеж“ се изпълняват 16 проекта на обща стойност 35 358 812,25 лв., от които 9 са на Община Кюстендил и 7 са на Община Дупница. На територията на областта са регистрирани още 2 проекта с директен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност 26 230 110,14 лв., данните за които не са включени в общата справка за областта. По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) е регистриран един проект на стойност 118 042,06 лв, както и един интегриран проект на Община Кюстендил, който се финансира от две оперативни програми – ОПРЧР и ОПНОИР. Три са сключените договори по ОП „Добро управление“, от които два са на Община Кюстендил и един на сдружение ,,Младежки общински съвет – Кюстендил“. Два проекта на обща стойност 21 065 940,60 лева се изпълняват по ОП „Околна среда“,  като единият е с бенефициент Община Кюстендил и е в партньорство с общините Невестино и Трекляно, а другият е на Община Дупница в партньорство с общините Сапарева баня и Бобов дол.

Фокус: Споменахме, че през последната година в информационната система е започнала регистрацията и на проекти по Програмата за развитие на селските райони?

Любомира Велинова: Да, през последната година в ИСУН стартира регистрирането на проекти и по Програмата за развитие на селските райони. Съгласно данните от информационната система през последната година по програмата в областта са регистрирани 22 договора на стойност 13 066 551 лева.  Извън тези данни са и още 143 проекта, одобрени от началото на програмния период до към края на 2018 г.  По Програмата за морско дело и рибарство има 2 сключени договора на стойност 1 735 082,12 лева в гр. Дупница и в село Стоб.

Венцеслав ИЛЧЕВ