Магистрати от Варненския административен съд изнесоха открити уроци в Търговската гимназия

В седмицата, която преминава под знака на честването на 140-годишнината от Търновската конституция, съдии от Административен съд – Варна изнесоха открити уроци пред единадесетокласници от Варненска търговска гимназия, с която работим съвместно по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ от 2016 година. Това съобщават от пресцентъра на Административния съд. За това, що е административно правосъдие, компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрола по тяхната законосъобразност, пред младите хора говори съдия Даниела Недева. В своята лекция тя се спря на принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания. Множеството примери по темата от практиката на съдията, с които лекцията й бе придружена, активира младите хора и те взеха участие в обсъждането на различните казуси. С повишен интерес и много въпроси премина лекцията пред учениците и на съдия Евгения Баева. За правата на човека и естествения му стремеж да ги отстоява, за историческото развитие и основните понятия, както и за Хартата за правата на човека говори пред младите хора съдията. Как хората отстояват правата си от най-древни времена до днес, как могат да защитят свое накърнено право и върху принципа „твоето право се разпростира до там, от където започва правото на другия“ постави акцент съдията. Знаете ли Вие своите права? – с този въпрос започна своето изложение съдия Баева и той  превърна в активна дискусионна форма открия урок, с много въпроси и изчерпателни отговори, подкрепени от богатия съдийски опит на магистрата.