Маргарита Йончева, читалище „Просвета” – Кула: Читалището това са хората, които идват тук и за които то винаги е отворило своите врати

Разговаряме с Маргарита Йончева, председател на читалище „Просвета” град Кула

Радио „Фокус” – Видин: През тази година се навършват 135 години от основаването на читалище „Просвета” в град Кула, каква е негова история?

Маргарита Йончева: Читалището в Кула се учредява през 1882 година по инициатива на учителя Нено Корманов Ковачев и други просветени граждани. Тогава читалището получава името „Съгласие”. Под това име съществува до 1885 година, годината на Сръбско българската война, когато преустановява своята дейност за около 7 години. През 1892 г. по инициатива на много учители се основава отново читалището под името – ученолюбиво дружество „Другар”.Още от тогава Кулското читалище развива широка просветна дейност, създава се библиотека, подготвят се пиеси, като първата е „Стоян войвода“, поставена през 1889 година. Сегашното си име – „Просвета”, читалището в Кула получава през 1902 година. От тогава читалището е център на духовната и културно-просветна дейност в Кула и общината, като в него са намирали възможност за изява всички по-будни граждани на Кула и гости. Бих искала да откроя годините след 1989 година, когато в следващите няколко години ни беше особено трудно да опазим читалището от политизация, да продължим в тези години да запазим неговата народополезна дейност, да запазим традициите в читалищната дейност и да дадем възможност за изява на всички талантливи хора от Кула. Но, успяхме да опазим читалщето и продължаваме да работим, следвайки нашите традиции. Без читалището ние не можем, читалището това са хората, които идват тук, и за които то винаги е отворило своите врати.

Радио „Фокус” – Видин: Кои са личностите, останали в историята на читалището на град Кула?

Маргарита Йончева. Трудно е да се споменат всички, които са допринесли за читалищното дело в град Кула. Ще започна с д-р Найден Корманов, който през 1925 година дарява наследствен свой парцел за да бъде изградена първата читалищна сграда, която по-късно изгорява в пожар. Първата читалищна сграда в град Кула е завършена през 1930 година със средства от дарения. През 1959 година тази сграда изгорява вследствие на късо съединение. Новата сграда на читалището е проектирана от арх.Иван Димов, модерна сграда със салон с 560 места. Новата сграда е открита 1965 година. Изключително много допринася за развитието на музикалната дейност в Кула и околията, а така също и в читалището Георги Градинаров. Той е начален учител и учителства през 30-те години на ХХ век в селата Бойница и Чичил. Три пъти седмично е идвал пеша в град Кула за да работи в читалището, като музикален педагог. Той създава малък симфоничен оркестър, смесен четиригласен хор, прави постановки на оперети. Оставя изключителна диря в читалищната дейност. Редно е тук да споменем и хората работили и допринесли за развитието на читалищната дейност през 80-те и 90-те години на 20 век, както и тези, които работиха през първите години на 21 век. Това са братята Перо и Йордан Йончеви, както и дългогодишният секретар на читалището и театрален деец Жико Иванов. От тук е тръгнал творческият път на композитора Генчо Генчев, почетен гражданин на Кула и ръководител и в момента на народния ни хор „Кулчанки”. Този хор ще вземе дейно участие в тържествения концерт на 30 юни, в петък, с който ще отбележим 135 години от основаването на читалището в Кула. Имаме самодейци с над 50-годишен стаж в художествените състави на читалището ни, като един от тях съм и аз. Нашата практика е – всички членове на читалищното настоятелство да са участници в някой от читалищните състави.

Радио „Фокус” – Видин: Какви са предизвикателствата пред читалище „Просвета” в град Кула?

Маргарита Йончева: Читалищната дейност е изключително трудна и на нас никога не ни е било лесно. Основните предизвикателства са – осигуряване на нормални условия за да може да се води репетиционна дейност, както и поддържането на сградата на читалището. Хубаво е това, че нашите настоятели винаги са помагали с каквото могат на читалището, лошото е, че в Кула няма големи и проспериращи фирми и предприятия, на които можем да разчитаме за спомоществователство. Разчитаме основно на държавната субсидия по Закона за читалището и активната помощ на Община Кула. Не можем да се оплачем, налице е такава помощ от Община Кула и се надяваме и за в бъдеще да е така. Работим по различни проекти, мога да се похваля, че първият привлечен проект в Кула и общината е именно читалищен от 2003 година, когато направихме интернет център и открихме две работни места. Очакваме резултат от един голям проект, с който кандидатстваме за ремонт на читалищната сграда, основно на сцената и на покрива читалищната сграда. Опитваме се да бъдем в крак с времето и да привличаме средства. Искам да поздравя всички настоящи и бивши читалищни дейци, всички, които по някакъв начин са свързани с читалището в Кула. Искам да ги поканя на тържеството, което ще се проведе на 30 юни, петък от 19,30 ч. в читалищния салон. Поздравявам всички активни самодейци и читалищни деятели като им пожелавам и много здраве.
Анна ЛОЗАНОВА