Маргарита Перникова: Община Свищов ще популяризира рибарството като занаят чрез информационни кампании и обучения по нов проект

Рибен магазин

Община Свищов ще популяризира рибарството като занаят чрез информационни кампании и обучения по нов проект. Той е насочен основно към хората, чиито основен поминък е риболова, както и към тези, които са се насочили към него. Това обобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Маргарита Перникова, началник-отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми” в местната администрация. Почетете целия разговор с нея.

 

Фокус: Г-жо Перникова, Община Свищов е сред първите у нас, които подписаха договор по Програмата за морско дело и рибарство. Това е един проект, който не е много известен на широката общественост. Какво подпомагане ще получи местната администрация и за какво ще бъдат използвани тези средства?

Маргарита Перникова: Да, точно така. Действително Програмата за морско дело и рибарство не е достатъчно  популярна на територията на Централна Северна България, защото с нея са запознати повече хора от региона на Черноморското ни крайбрежие, където има доста активно действащи местни инициативни рибарски групи. С подписването на последните 14 договора, един от които, с гордост казвам, че беше с Община Свищов, стартираха реалните дейности. Срокът, в който трябва да се работи, е скъсен, но ние не се притесняваме да разкриваме нови хоризонти и да се включваме във всички програми, които биха подпомогнали местната икономика. Като цяло Програмата е насочена към активизиране на дейности в сектор Рибарство и аквакултури. Договорът, който подписахме, е на стойност 47 525 лв. , но това е един договор за подготвителни дейности. Максималната сума, която се дава за тях беше около 50 хиляди лева, така, че ние сме направили необходимото да сме кратки в подготовката на заявлението за интерес, с което декларирахме стремежът на Община Свищов да обърне внимание на рибарството като вид поминък.

Фокус: Тези малко под 50 хиляди лева, които споменахте, ще бъдат използвани за популяризиране на рибарството, като поминък, така ли?

Маргарита Перникова: Тази сума ще бъде използвана за няколко вида дейности. Първо – за популяризиране на подхода, воден от общността за местно развитие. Това е подход, при който, инициативите за бъдещо развитие се решават на местно ниво от долу на горе. В рамките на това популяризиране една от основните дейности ще е сформиране на местна инициативна рибарска група, по отношение на нейното администриране, узаконяване и създаване на такъв вид публично – частно партньорство. Освен това в рамките на 5-те месеца, в които ще се развиват дейностите, се планират и обучения, които са насочени към рибарите и хората, които проявяват интерес за развитие в този сектор. Освен това ще бъдат проведени и информационни срещи по населените места, с цел да се проучат нагласите, да се анализират средата и очакванията, по отношение на бъдещ пазарен потенциал за този вид икономическа дейност. Искам да обобщя, че проектът е насочен основно към заетите в сектор Рибарство и към тези, които проявяват интерес за бъдещо развитие в него. В рамките на проекта ще бъде наето и едно лице, което ще е своеобразен координатор на дейностите. Освен това е хубаво да споменем, че ще бъдат обхванати всички населени места от общината, а не само тези, които имат излаз на река Дунав.

Фокус: Дали предвиждате някакви съвместни дейности с бизнеса в региона, ще си партнирате ли с някого по проекта?

Маргарита Перникова: Като цяло, заявлението за интерес от страна на Община Свищов, което подадохме, беше подготвено именно като местно партньорство. От една страна сме ние – Община Свищов като администрация. От друга, бяха поканени представители на фирми, работещи в сектора. След решение на Общинския съвет беше подписан и договор за такова партньорство. Освен местния бизнес, с нас ще работят и сдружение на рибари от региона, както и представител на гражданския сектор, който е едно физическо лице. Така отговаряме на изискването да бъде обхванат целия потенциал на територията – не само в административен, но и във физически аспект.

Фокус: Като финал може ли да обобщим дали рибарството съществува и днес като поминък в региона, както е било в миналото? Мислите ли за други стратегии за развитие в тази насока?

Маргарита Перникова: Ще отговоря на въпроса отзад – напред. Като финал на този проект ще бъде разработена и одобрена от местната общност Стратегия за развитие на сектор рибарство. Това ще бъде документ, който ще показва очакванията, нагласите и идеите на заетите в сектора. Освен това ще бъде начертана и посоката, в която Община Свищов ще се развива по отношение на рибарството и аквакултурите.

По отношение на това, дали рибарството е професия или занаят, трябва да кажа, че аз, както и екипа, с който работихме по проекта до сега, с изненада и радост констатирахме, че през годините традициите в сектора са се запазили. Не е тайна, че действително, някога в миналото това е бил един от основните поминъци в община Свищов и по цялото Дунавско поречие. През последните шест години наблюдаваме, по отношение фактологията, една устойчивост на заетите в сектора от община Свищов.  За 2010 година лицата с удостоверение за право на усвояване на рибен ресурс са били 120. През 2013 година са били малко повече – 132, 2014 година – 124. Като цяло се запазва един устойчив брой при хората, които се занимават със стопански риболов. За настоящата година издадените удостоверения са 73, така, че може би и чрез популяризиране на този вид дейност, чрез промотиране и изграждане на местна инициативна рибарска група, вероятно ще се появяват и повече заети и желаещи да се развиват в този сектор. Една от основните цели на проекта, е именно – създаване на предпоставки за развитието на предприемачеството. Ръководството на Община Свищов констатира затихване в сектора през последните години, но пък идеята е именно чрез нови алтернативи да променим това.

Луиза ТРАНЧЕВА