Марионела Стоянова, Сдружение „Социален център“: Нека хората да бъдат по-добри към групата на лицата със специфични потребности

За работата на Сдружение „Социален център-Бургас“ Радио „Фокус-Бургас“ разговаря с Марионела Стоянова, управител на социалната организация.

 

Фокус:  Г-жо Стоянова, какви услуги се предоставят в Сдружение ‚Социален център-Бургас“?

Марионела Стоянова: От края на април месец Сдружение „Социален център-Бургас“ предоставя услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с увреждания като държавна делегирана дейност . Центърът се намира на ул. „Апостол Карамитев“12 и той е посещава от лица с физически, умствени, сензорни увреждания, които са на възраст над 18 години, които живеят на територията на Община Бургас. Дейностите, които осъществяваме, са на сочени към социалната интеграция и социалното включване на тази група лица. Разбира се, продължаваме с трудотерапия, свързана с изработването на различни сувенири от стари вестници, от други рециклирани материали. За летния сезон нашите потребители изработват различни сувенири с акцент, който ни насочва към морето. Например това, което правят в последните дни, са лодки от стари вестници, пълни с мидички и различни глинени фигурки, свързани с морето, рапани и други. Нашите потребители участваха и в изложбата за цветя „Флора-2017‘, като това, с което се представиха, са тенис ракети, изработени от стари вестници, аранжирани с топки от живи цветя. Потребителите ни избраха да представят тенис ракети, защото бяха вдъхновени от чудесното представяне на нашия тенисист Григор Димитров в последните тенис турнири.

Фокус: Какво предстои?

Марионела Стоянова: Предстои ни участие във фестивала „Включи града“. То е традиционно за нашата група. На 16 юни след обяд на терасата на КЦ „Морско казино“ние ще се представим с вече познатото за нашите съграждани творческо ателие „Рисуване на колела“. Отново с колелата на инвалидните колички ще рисуваме върху бели тениски и бели торбички, които след това ще могат да бъдат взети от участниците в творческото ателие. Нашето послание е хората да бъдат по-добри към групата на лицата със специфични потребности , да се отнасят с по-голямо разбиране и да дават шанс на тези хора да участват в обществения живот.

Фокус:  По какви проекти работите?

Марионела Стоянова: В началото на месец май нашето сдружение проведе семинар в рамките на проекта „ Задвижвано от потребителите социално предприемачество“ и в него сдружението е партньор заедно с още две неправителствени организации, които реализират услуги за хора с увреждания от Великобритания и Турция. Другите партньори са организации от Белгия и два университета от Валенсия, Испания и от Полша. В този проект, който продължава две години, бяха проведени три обучения в Белгия, Испания и Полша и два семинара в Турция и в Бургас. Той ще приключи на 31 август 2017. Друг проект, по който Сдружението предстои да работи, е свързан с предоставяне на социални услуги за хора с трайни увреждания. Той се казва „Без ограничения- Център за почасови социални услуги  за хора с увреждания“. Той е свързан с предоставяне на социалната услуга „социален асистент“ за лица с увреждания, които работят, учат, посещава социални услуги независимо от трайното увреждане , което имат, не стоят изолирани в домовете си, а напротив- искат да са активни и да участват в обществения живот и точно на такива лица сме решили да даваме шанс наистина да реализират своите планове и желание за активно социално включване , като им помагаме чрез социален асистент.

Фокус: От кога започва проектът и с каква продължителност е?

 Марионела Стоянова: Новият проект е с продължителност 21 месеца. Той започна в края на април тази година и ще продължи до 31 декември 2018 година. Предстои да се организира пресконференция, на която ще разкажем по-подробно за него. Сега се извършват организационни дейности

Фокус: Колко души посещават Центъра?

Марионела Стоянова: 20 души.

Фокус: Какви специалисти се грижат за тях?

Марионела Стоянова: Специалистите са социален работник, трудотерапевт, медицинска сестра, психолог, логопед.

Фокус: Нов персонал ще наемате ли?

Марионела Стоянова: Това е персоналът, с който реализираме нашата дейност. Разбира се, ако има интерес от специалисти от изброените специалности, биха могли да ни се обадят да заявят желанието си за сътрудничество. Никога не е излишно да имаме контакт с хора, които искат да ни помагат и да бъдат наши сподвижници и приятели.

Мария РУСЕВА