Марио Егов, ПФА „Странджа“: Танцовият фолклор в Странджа притежава много специфичен стил

Снимка: Радио "Фокус" - Бургас

Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с Марио Егов, художественият ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл (ПФA) „Странджа“

„Фокус“: Г-н Егов, каква бе изминаващата вече 2019-а година за Професионалния фолклорен ансамбъл „Странджа“?

Марио Егов: За ансамбъл „Странджа“ 2019-а беше една доста трудна, но ползотворна година. Годината беше доста натоварена, от гледна точка на концертната ни дейност и различните мероприятия, които организирахме. Направихме няколко емблематични големи продукции с колеги от други ансамбли, а освен това успяхме да разширим още повече географията на концертната ни дейност. Ако се обърнем към чисто финансовата гледна точка, може би това бе най-доходоносната година за ансамбъла досега, така че не можем по никакъв начин да бъдем недоволни от 2019-а година.

„Фокус“: Ансамбълът представя една от най-красивите части на нашия фолклор – странджанския танц. Бихте ли ни казали с какво е характерен той и къде се крие неговата ценност?

Марио Егов: Танците от всички региони на България са ценни – носят своята символика, носят своя стил и характер. Както във всички останали региони, така и във Странджа, и танцът, и музиката са много специфични. Носят особен стил на танцуване, и на пеене. Макар и малък регион, странджанският е много разнообразен. Танцовият фолклор в Странджа – поне неговата част, която е позната, като обем, не е чак толкова голяма, но е доста специфичен. В него могат да се открият елементи от източнотракийското танцуване, елементи от балканджийското танцуване, както и други елементи, специфични само за него. Един на пръв поглед смесен, но сам по себе си много специфичен е странджанският стил.

„Фокус“: След едно от последните заседания на Общински съвет – Бургас стана ясно, че ансамбъл „Странджа“ ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по проект на Министерството на културата за разработване на сценично музикално-танцово представление. Бихте ли ни разказали за проекта и предвидените дейности по него?

Марио Егов: Проектът е доста мащабен, не става въпрос за разработка само на едно сценично произведение. Темата на проекта е „Подобрен достъп до изкуство и култура“, който да се реализира в райони, които са труднодостъпни, по-обезлюдени – както Странджа, например, но и не само. Целта чрез този проект е в рамките на две години да направим една много мащабна концертна операция, бих я нарекъл, в повечето малки места из целия странджански регион, както и да набавим собствена озвучителна техника, която е необходима за ансамбъла. Концертите, разбира се, ще бъдат безплатни за жителите на тези населени места. При тях липсва необходимият достъп до култура. Именно този проект ще позволи всичко това – да направим една много мащабна дейност в региона в рамките на две години, да осигурим озвучителна техника за ансамбъла, предвидил съм да ушием доста костюми, има залегнала и проучвателна изследователска дейност на автентични материали.

„Фокус“: Освен този проект, какво да очакваме от ансамбъл „Странджа“ през следващата 2020-а година, къде ще концентрирате усилията си?

Марио Егов: Дали този проект ще бъде одобрен, или не, нашата работа няма да спре. Новото творчество, новият гардероб или новото техническо оборудване така или иначе ще стане факт. Предвидили сме го.  Догодина ансамбълът навършва 55 години от създаването си. Ако проектът бъде одобрен, може би ще забавим честването, за да можем да изпълним всичко онова, което сме намислили, в рамките на времетраенето му. Ако не, по традиция, през месец декември, ще си отбележим 55 –годишнината на ансамбъл „Странджа“. Предвиждаме, разбира се, и други подобрения – не само танцови, но също така оркестрови, нови ансамблови песни и други.

Мария ПОПЧЕВА