Марияна Кукушева,НБСХС: Темата за двойния стандарт на храните отдавна е надскочила, т.нар. „безопасност на храните“ и акцентира на нейното качество

Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ по повод приетите от ЕП мерки за борба с двойни стандарти в хранителната промишленост.

Водещ: Г-жо Кукушева, Европейският парламент (ЕП) прие високи глоби и създаване на черен списък за фирми, които предлагат двойни стандарти в хранителната промишленост. Да изясним за какви солени глоби става дума и какви още мерки ще бъдат взети?

Марияна Кукушева: Европейската комисия (ЕК) по вътрешен пазар и вътрешен ред всъщност прие двойният стандарт по храните да бъде третиран като измама с храни, с което прилага нарушаване на конкурентното право и налагане на санкциите на нарушителите в размер не по-малък от 10 мил. евро или 4% от годишния и оборот, както и вписване в черния списък, това е официален регистър, който съществува на страницата на Европейския орган по безопасност на храните, реално това вписване означава излизане от европейския пазар. В същото време Комисията по петиции изслуша омбудсманът на държавата г-жа Мая Манолова с огромен респект и уважение всички страни-членки на ЕС, присъстващи на заседанието на комисията приеха петицията да остане отворена. Парадоксът е в това, че за първи път една петиция, която е първа между другото и за България е толкова бързо придвижена и разгледана, знаете че европейският бюрократичен ред предполага едни много дълги срокове и това не е случайно бързото придвижване и разглеждане, защото всъщност двойният стандарт за храните се отнася до здравето и потреблението на храни до над 100 мил. европейци, т.е. проблемът не е вътрешнонационален, проблемът е изключително голям и с оглед на изработване на хармонизирана методология.  От 1 март започват проучвания, контрол и проверки в 19 европейски държави между които е и България за това да се изключи двойният стандарт по храните, тъй като трите основни показателя за липса на двоен стандарт е единият, както говорихме да няма нарушения на конкурентното право, т.е. измама с храни, вторият е да се спазва изрично Регламент  1169 от 2011г, който регламент категорично определя една храна как би могла да се нарича и в какъв процентен състав би трябвало да присъства в тази храна. Т.е. ако има някакви отклонения, характерни за различните европейски пазари, всъщност те могат да бъдат в сферата на допълненията към харните, т.нар. добавки, ароматизатори, овкусители, но в никакъв случай не могат да се отнасят до основната суровина. Ако говорим за безалкохолни напитки, повече не може на пазара да има практика една безалкохолна напитка да се търгува в елитния европейски пазар, произведена със захар, а в другите европейски страни, със заместителят царевичен сироп и т.н. В този смисъл наказателната процедура не е превенция, а започва да действа веднага.  Г-жа Вера Юрова, с която имахме среща с г-жа Мая Манолова заяви, че проблемът с двойният стандарт на храните и неговото бързо решаване ще бъде разгледан от ЕП в сесията преди европейски избори, по време на Европредседателството на Румъния.

Водещ: Всички тези мерки, които ще бъдат въведени, според вас ще реши ли проблема с двойните стандарти?

Марияна Кукушева: Двойни стандарти има не само в харните. Трябва да признаем, че двойни стандарти има в козметиката, двойни стандарти има при лекарствата, техниката, в автомобилостроенето и т.н. Но храните са изключително важни в нашия бит и ежедневие, защото ние ги потребяване редовно. Трудно е да се каже, че магически ще бъдат отстранени пречките. Разбира се, че това е дълъг процес , още повече темата е много благодатна за политическа демагогия, но така или иначе европейските партии са категорични, както и техните представители, че тази тема е на дневен ред и нейното решение не може да се отлага. Това е една изключително мотивираща и силна инициатива, водеща до решение на ЕК съвместно с ЕП, очаква се да бъде обсъдена и от неправителствени браншови организации, за да се върне доверието на потребителя. В съвременния свят пазарът е този, към който се стремят всички производители и дистрибутори и потребителя с главно „П“ заслужава да бъде информиран за съдържанието на храната, която той употребява.

Водещ: Т.е. да очакваме, че когато бъдат въведени тези мерки, продуктите, които ще употребяваме, специално в хранителната промишленост ще бъдат по-качествени?

Марияна Кукушева: Категорично, темата, която разглеждаме като двоен стандарт на храните отдавна е надскочила, т.нар. „безопасност на храните“. Определенията в състава на една храна вече не акцентира върху нейната безопасност, а върху нейното качество.

Водещ: Има ли яснота кой ще следи за спазването на новите правила?

Марияна Кукушева: В момента се конструира европейски орган, който ще има създадена европейска мрежа във всички държави на европейската общност, за да не остане контролът единствено и само под шапката на Агенция по контрол и безопасност на храните. Но така или иначе в този орган своето място ще намерят и браншовите организации, както и неправителствени потребителски организации, които защитават здравето на потребителя. Това ще се случи на по-късен етап. В момента предстои период на 18 месеца на пълни изследвания и контрол. Защо се приеха репресивните мерки? Защото не е необходимо да имаме вече методология, за да можем да наложим наказания. На сесията на Комисията по петиции голям европейски производител на шоколадови изделия заяви, че той вече е уеднаквил своите рецептури за всички пазари. Това показва, че е възможно това уеднаквяване и няма вече форма, под която производителят или дистрибуторът на храни, както и търговецът да подценява информираността и здравето на потребителите.

Водещ: Как обаче тези мерки ще повлияят на цените?

Марияна Кукушева: В никакъв случай покачване на цените не се очаква, защото уеднаквяване на производството води категорично до намаляване на производствени разходи. Създаването на различни рецептури  традиционно води до увеличаване на разхода на един производител или дистрибутор. Уеднаквяването само ще доведе до по-високата конкуренция, а по-високата конкуренция винаги и по всяко време, във всяка точка на света води единствено до либерализиране на цените.

Водещ: С предприетите мерки ще бъдат защитени потребителите, няма ли да се окаже обаче, че трябва да се спасяват производителите или няма такава опасност?

Марияна Кукушева: Не би трябвало да се чувстват уязвени производителите, както виждате, все пак е даден един достатъчно дълъг срок за превеждане на рецептурите в еднаквост , още повече, че производителят по всички регламенти на ЕС е задължен да се грижи за здравето, живота и информираността на потребителя за това какво съдържа храната, която производителят е създал и предложил на своя клиент. Нормално е  огромните икономически интереси да се опитат да се спасят по някакъв начин, но след единното приемане на всички, което ви разказах дотук аз съм абсолютен песимист за успеваемостта  на такъв тип действия.

Водещ: След тези решения как стои въпросът с използваните на местните, регионални продукти, те по някакъв начин ще бъдат ли засегнати?

Марияна Кукушева: Продуктите на компании, които имат своето присъствие в останалия европейски пазар, т.нар. „мултинационални компании“ неминуемо ще бъдат уеднаквени. В същото време трябва да ви призная, че голяма част от бизнеса на България, който произвежда храни няма такива притеснения, аз мога да говоря спокойно за качеството на нашия бранш, качеството и рецептурите, с които произвеждаме и търгуваме на европейския пазар, както и на вътрешния е абсолютно уеднаквено. При положение, че местният пазар в повечето случаи работи с национално произведени суровини, а българската земеделска продукция е с изключително високо качество, независимо от опитите на всички да коментираме по друг начин това качество, нямам притеснения за българския бизнес оператор, по-скоро спокойно мога да апелирам българските потребители да се доверят на българското производство. Контролът и самоконтролът, който е наложен при бизнес операторите, работещи на светло е изключително висок и не е възможно никакво отклонение, защото производствените разходи при нас са изключително чувствителна тема, уеднаквяването на рецептурите не е въпрос на каприз, ние сме го направили и при нас няма двоен стандарт, точно защото са непредвидими другите производствени разходи, свързани с показване на цената на суровините, цената на енергията, цената на транспорта и не на последно място цената на човешкия труд.

Водещ: Стана практика, излизайки на чужд пазар да се правят проучвания за вкусови изисквания, да кажем за повече захар или по-малко, наличие на сол. Вие споменахте за добавки, но все пак с какво ще трябва да се съобразяват вече производителите, след като бъдат наложени новите норми?

Марияна Кукушева: Въпросът за т.нар. „добавки“ наистина касае възможността на всеки бизнес оператор да адаптира своята рецептура към определения пазар, спрямо вкусовите предпочитания на потребителите. Но ние говорим за добавки, които са в много нисък процент в съдържанието на продукта. Когато основните суровини са с едни и същи показатели и когато животинското масло не е заменено с растително такова, камо ли с палмово от най-нисък клас, няма проблеми.

Водещ: Казахте, че предстоят 18 месеца изследвания, кога се очаква да започнат да действат новите изисквания?

Марияна Кукушева: 18-те месеца на изследвания и контрол ще започнат от първи март и ще бъдат в България изпълнявани от Комисия за защита на потребителите, в този смисъл съвсем кратко е времето, в което започва прекият контрол на пазара.

Елеонора ЧОЛАКОВА