Мария Главчева: Колкото и да бъдат заети родителите, трябва да намират време, начин и възможност да контролират какво правят децата им в Интернет

Мария Главчева, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Банско в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин по повод стартиралата кампания в общината под надслов „Да опазим децата си от опасностите, които крие Интернет“.

Фокус: Г-жо Главчева, кога започна кампанията „Да опазим децата си от опасностите, които крие Интернет“?

Мария Главчева: Тази кампания започна веднага след междусрочната ваканция на учениците – на 9 февруари, в Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“, като започнахме с ученици от първи клас. Постепенно обхванахме и учениците от втори, трети и четвърти клас. След това кампанията продължи в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Места и Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Добринище, като в тези две училища бях придружена от инспектор „Детска педагогическа стая“, която също все участие в разясняване на децата относно опасностите, които крият запознанствата в Интернет.

Фокус: А защо решихте да организирате такава кампания?

Мария Главчева: Тази идея аз я имах много отдавна, но по лични причини, тъй като излязох в майчинство, не можах да я реализирам. Както всички знаем, Интернет крие много опасности. Аз обаче, този път се насочих конкретно към запознанствата в социалните мрежи. Иначе, тази идея бе породена от един семинар, в който участвах преди години, организиран от колегите в община Варна. Смятам, че клипчето, което беше пуснато тогава на децата е много поучително и много ясно дава възможност на децата да разберат защо наистина запознанствата в интернет могат да бъдат изключително опасни. Не е едно и също само да се говори на децата, съвсем друго е, когато видят на практика какво може да се случи, ако не бъдат предпазливи. Радвам се, че тази година имах възможността да осъществя тази моя идея. Смятам, че срещите бяха интересни за абсолютно всички ученици от първи до четвърти клас. На някои деца не им стана ясно, че всъщност „лошият герой“, „момчето“ и така нар. „татко“ са едно и също лице в Интернет, затова беше предвидена и дискусия, за да може на тези деца да им бъде разяснено и да бъде обяснено какво трябва да правят, за да не стават жертва на педофили в Интернет пространството, като при по-малките ученици тази дума не беше използвана. Но децата знаят още от ранна детска възраст колко трябва да бъдат предпазливи в срещите си с непознати хора и смятам, че всички деца разбраха много правилно, че не бива да се запознават в Интернет и още по-малкото да се съгласяват на среща с непознат човек.

Фокус: Тоест кампанията е насочена главно към опасностите от запознанствата в Интернет, така ли?

Мария Главчева: Да, вниманието ни беше насочено изключително върху запознанствата в социалните мрежи. В клипа, който пускахме на децата, се говореше за запознанствата в Скайп, но на децата им стана ясно, че това не се отнася само за програмата Скайп, а и за всички останали социални мрежи. Така, че вниманието беше насочено изключително върху това. Засегнати бяха и други опасности, които се крият в Интернет пространството.

Фокус: А в кои други училища предстои ще се проведе кампанията „Да опазим децата си от опасностите, които крие Интернет“?

Мария Главчева: Тъй като клипчето е подходящо за по-малките ученици, обхванахме децата от първи до четвърти клас и сега остава само да представим кампанията в Средно училище „Неофит Рилски“ в град Банско. Четири са училищата на територията на общината, в които има ученици от първи до четвърти клас.

Фокус: А как реагират самите деца на информацията, която им давате?

Мария Главчева: С голям интерес. Случи се така, че в първи клас имаше ученици, които не разбраха точно какво са видели и беше нужно да им се обясни. Същото се отнася и за по-големите ученици, но по време на дискусията деца взимаха активно участие за това какво не бива да се прави в Интернет. Даже някои от тях споделиха, че са си позволили да се запознаят с някого в Интернет и обещаха, че вече ще бъдат много по-предпазливи и никога няма да предприемат подобни стъпки без знанието и разрешението на своите родители. Навсякъде, във всеки един клас апелирах точно към това, че никога не бива да се запознават с хора в Интернет или каквото и да било друго без разрешението на родителите, защото те са хората, които най-добре ще им кажат дали това, което искат да направят е опасно или безопасно за тях. Мисля, че бях полезна и се надявам в децата да остане жив спомена за нашите срещи, за да може наистина да бъдат предпазени в Интернет пространството.

Фокус: Какво бихте казали на родителите относно опасностите, които крие Интернет за децата им?

Мария Главчева: Апелирам за по-строг контрол, защото статистиката сочи, че възрастта, в която децата влизат в Интернет доста е спаднала. Колкото и да бъдат заети родителите, трябва да намират време, начин и възможност да контролират какво правят децата им в Интернет, за да не станат жертва на педофили или разни други опасности. Просто трябва да има много засилен контрол от страна на родителите. Смятам, че тази кампания е полезна за децата. Искам да благодаря на колегите от Варна, които предоставиха този видеоматериал и да пожелая приятен ден на вашите слушатели и читатели.

Ани ДАВИДКОВА