Мария Грозданова, Община Благоевград: Проектът „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“ е в напреднала фаза

Благоевград. Проектът „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“ е в напреднала фаза. Това каза за Радио „Фокус“- Пирин Мария Грозданова, директор на дирекция „Европейски проекти и програми“ в Община Благоевград. „Избрани са изпълните и е стартирало СМР и вървим към неговото успешно изпълнение. До края на месец май и началото на юни очакваме три сгради  с подходящи жилища, които ще са обзаведени и са  за социални групи които сме определи като такива. Те ще се възползват от предимствата, които им дава програмата да бъдат настанявани за по три години в такова жилище. Ще бъдат изградени 180 жилища, които ще бъдат за ползване“, каза още Грозданова. Тя каза още, че към МРРБ има и техническа помощ, която изцяло подпомага екипите от междинни звена и екипа по инвестиционна програма за реализация на програмата. Той е също в изпълнение , като представлява финансов план и там има 235 000 лева. Грозданова подчерта, че в Благоевград се работи и по проект, който е за инвестиции в образователната инфраструктура, където се даде предимство на професионални гимназии. „Тук това е Благоевградската професионална гимназия, която с решение на ОбС вече носи името- „Ичко Бойчев“. Около 1 400 000 лева ще бъдат инвестирани в построяване на нов физкултурен салон, работилници и кабинети, които ще бъдат продължени към съществуващата сграда, а ние сме на етап изпълнение и очакваме приключването му“, каза Грозданова. Тя каза още,че в момента са в процес на оценка на  още няколко проекта в рамките на Инвестиционна програма от 44 000 000 лева. „Има оценка и на финализиран етап е вече проект, който включва внедряване на мерки за енергийна ефективност в 15 многофамилни жилищни сгради на територията на целия град. Проектът е малко над 5 милиона и ща стартира в началото на 2019 година. Проектът е за Интегриран градски транспорт за над 4 300 000 лева, който  също е подаде за оценка и предстои неговото оценяване в междинното звено. Проектът за обновяване на модернизация на образователната инфраструктура е насочен къмсгради общинска собственост и се предвиждат в три училища- III-то, V-то, Хуманитарна гимназия и изграждане на нова сграда на Детска градина №8“, каза още Грозданова.

Лора КАЛЧЕВА