Мария Грозданова, Община Благоевград: 370 000 лв. са предвидените средства по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център-Благоевград през периода 2019-2021 година“

Мария Грозданова, директор на Дирекция „Европейски проекти и програми“ в Община Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-жо Грозданова, разкажете ни какво представлява проектът „Осигуряване функционирането на Областен информационен център-Благоевград през периода 2019-2021 година“.

Мария Грозданова: Проектът с наименование „Осигуряване функционирането на Областен информационен център-Благоевград през периода 2019-2021 година“ надгражда приключилият в края на миналата година проект „Функциониране на Областен информационен център“, финансиран в рамките на този програмен период от ОП „Добро управление“. Новият проект също се финансира по програмата, като процедурата е осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра за този период, като центърът в Благоевград е един от тях. Областният информационен център вече е доста разпознаваем за жителите на Благоевградска област. Те са изключително активни в популяризирането на кохезионната политика на Европейския съюз в страната и по-конкретно в територията на областта. Офисът функционира от 2012 година, изграден е напълно административния капацитет и колегите, които работят са едни от най-информираните и най-надеждни източници за финансирането по европейските структурни инвестиционни фондове, които могат да бъдат полезни и да се ползват от всички в областта. Имаме предвид, че както осигуряват и обезпечават информираност на публични организации, общини и други структури, така всеки гражданин на областта би могъл да получи навременна категорична достоверна информация за това от къде би могъл да получи финансиране за това, което го интересува.

Фокус: Какви са средствата, предвидени по проекта?

Мария Грозданова: Средствата, предвидени по проекта са 370 000 лв., в които 100% е безвъзмездното финансиране за Община Благоевград като бенефициент, 85% е финансирането от Европейския съюз и 15% е националното съфинансиране в тези средства. Тези средства обезпечават абсолютно заплатите на тримата служители, които са на разположение на гражданите за информация в Областния информационен център. Те обезпечават издаването на промоционални материали, провеждането на информационни събития в цялата област. Средствата ще подсигурят едно безпроблемно функциониране на ОИЦ-Благоевград до 2021 година.

Фокус: За финал на нашия разговор, какви дейности извършва Областен информационен център-Благоевград?

Мария Грозданова: Областният информационен център основно изпълнява информационни дейности. Той е нашата връзка с новините, които идват от Европейската комисия, както и с новините, които идват от всички управляващи органи по програмите на територията на цялата страна. Колегите са достатъчно отговорни и умеят да представят информацията, така че тя да бъде максимално полезна на всички, които се интересуват от конкретни въпроси. Бих искала да обърна внимание, че работното време на офиса е от 09,00 до 17,30 часа, като той се намира на входа на зала „Яворов“ и мястото, което е известно на всички предполага една добра посещаемост и връзка с колегите за получаване на навременна информация.

Натали СТЕФАНОВА