Мария Новакова е избрана за „Служител на годината“ в Държавна агенция „Архиви“ , а за Екип на 2018 година е отличен Oтдел „Държавен архив“ – Видин

Снимка: Радио "Фокус" - Видин

През тази година за  „Служител на годината“ в Държавна агенция „Архиви“  е избрана Мария Новакова – главен експерт в отдел „Държавен архив“ – Видин,  а за Екип на 2018 година е отличен  Oтдел „Държавен архив“ – Видин, с началник отдел Светлана Кръстева. За това информират от Държавна агенция „Архиви“ на електронната си страница.  Мария Новакова и отдел Държавен архив Видин са събрали най-много гласове от архивистите работещи в Държавната агенция. Мария Новакова заедно със Зоя Иванова Начева,  началник отдел „Държавен архив“ – Смолян, са получили по 25 гласа от всички служители в системата на Агенцията.  Oтдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана е събрал 71 гласа.

Конкурсът „Служител на годината“ и „Екип на годината“ се организира в съответствие със стратегическите цели на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), свързани с повишаване на мотивацията на персонала и създаване на „климат на предизвикателството“ с цел подобряване съпричастността на отделния служител към работата на организацията, както и превръщането на ДАА в предпочитано и привлекателно място за работа.