Марко Маркула, Европейски комитет на регионите: Необходими са повече градове като София, които да са много активни в проектите за подобряване чистотата на въздуха

Необходими са повече градове като София, които да са много активни в проектите за подобряване чистотата на въздуха. Това каза Марко Маркула, заместник-председател на Европейския комитет на регионите, по време на официалното откриване на второто издание на Европейската конференция за качеството на въздуха – SOFAIR, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Нашата роля е да посочваме онова, което е много важно и неотложно за решаване. Също така част от нашата работа е и да насърчаваме нашите членове да предприемат действия в своите региони“, заяви Маркула.
Той посочи, че първото и най-важно послание е, че са необходими повече знания и повишаване на осведомеността. По думите му ролята на общините и на местните органи на властта е да предприемат повече действия в това отношение. „Ние непрекъснато предприемаме стъпки за това. Вчера в Брюксел направихме преглед на резултатите от последното проучване. Около 400 региона отговориха на въпросник за състоянието на качеството на техния въздух. 59% от тях заявиха, че работят непрекъснато по тези въпроси и разработват планове за действие. Над 90% от тях подкрепят дългосрочните цели на ЕС за устойчиво развитие“, коментира Маркула.
Като второ послание той посочи, че са необходими повече градове като София. „Столична община е много активна в редица пилотни проекти. Има и редица други градове, които осъществяват много дейности в това отношение. Използването на инструменти като работилницата за иновации, която беше проведена в София преди няколко седмици, са много важни. Това ни свързва и с целите за устойчиво развитие на ООН. А ООН счита, че е много важно да се мобилизира общността в това отношение“, подчерта Маркула.
Цветилена СИМЕОНОВА