Мартин Благов, ОП „Управление на общински имоти” – Кюстендил: Повече от 200 глоби са наложени на собственици на каруци в града

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Директорът на Общинско предприятие „Управление на общински имоти” – Кюстендил Мартин Благов, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Благов, какви са изискванията една каруца да получи регистрация?

Мартин Благов: В началото, преди да бъдат регистрирани, идва собственикът на пътното превозно средство, теглено с животинска тяга или така наречената каруца, подава заявление за регистрация и попълва декларация, в която упоменава, че то е боядисано в жълт цвят, притежава светлоотразители и престилка, която да събира остатъците от храна от  животните, след проверка му се издава талон и номер, който номер бива записан в регистъра – да се знае кой е собственик, каква е каруцата. Това са условията за регистрация.

Фокус: Какви са самите изисквания към каруците, записани в общинската наредба?

Мартин Благов: Пътните превозни средства с животинска тяга не се допускат за движение по пътищата на територията на Община Кюстендил, ако не отговарят на изискванията на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му.

Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга  необорудвани с престилки за животински отпадъци, светлоотразителни табели, регистрационни табели. Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на цялата община от 21.00 ч. до 07.00 ч., за периода от 01 април до 01 септември и от 19.30 ч. до 07.30 ч. за периода от 01 септември до 31 март.

Фокус: Много ли са каруците, които са регистрирани?

Мартин Благов: Към момента на територията на град Кюстендил са регистрирани 370 броя, които отговарят на изискванията и всяка пролет се правят проверки и тези, които не отговарят на изискванията по Наредбата, временно им се взима регистрацията до отстраняване на повредите или несъответствията.

Фокус: Други проверки извършвате ли през годината?

Мартин Благов: Проверки се извършват регулярно и постоянно, като най – вече се следи за маршрута на движение на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга и ако се установи, че се движи по маршрут, който не е позволен за него за движение, се предприемат или административнонаказателни мерки, или му се сваля временно регистрацията, според тежестта на провинението.

Фокус: Да разбирам, че не навсякъде в Кюстендил може да се движат каруци, така ли?

Мартин Благов: Точно така. Каруците се движат по определени маршрути, които са определени още в наредбите. В централна градска част е абсолютно забранено движението на каруци. Имат възможност да се движат в крайните квартали, по селата и в близките и по – далечни населени места.

Фокус: За по – близките населени места, извън Кюстендил трябва ли да има позволение?

Мартин Благов: Не само за движението в населените места, но и за движението в град Кюстендил, се издават бележки с маршрут, по който има право да се движи. Ако бъде заловен да се движи извън определения маршрут, има санкции.

Фокус: Много ли са санкционираните и каква е сумата, с която може да бъде глобен един водач на каруца?

Мартин Благов: За тази година имаме издадени над 200 наказателни постановления, свързани с наредбата, за по – малки произшествия или провинения не получава разрешение а движение или му се сваля номера. Това също го ограничава за движение.

Фокус: Често ли се случва те да стават предпоставка за пътни инциденти, да не спазват правилата за движение?

Мартин Благов: В последно време няма такива данни, но най – вероятно има случаи, в които те са виновни за такива произшествия.

Венцеслав ИЛЧЕВ