Мартин Жлябинков, Община Перник: Предоставяме даренията от минерална вода на територията на цялата община

Мартин Жлябинков, главен секретан на Община Перник, в интервю за предаването „Перничани – потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Безводието в Перник повече от два месеца е във фокуса на общественото внимание. За щастие, въпреки трудностите, дарители се отзовават, за да компенсират макар и частично  трудния воден режим в населените места. Успява ли тази вода да достигне до всички нуждаещи се – въпросът ни е към главния секретан на община Перник Мартин Жлябинков, добър ден.

Мартин Жлябинков: Добър ден. Здравейте.

Водещ: Успявате ли да доставите на жителите на Перник достатъчно вода? Достатъчно, разбира се, е много условно казано, но поне за питейни нужди?

Мартин Жлябинков: Разбира се. Община Перник е направила нужната организация относно снабдяването на  гражданите на Перник, институциите, детските градини, училищата, социалните домове, социалния патронаж, болниците, учрежденията, социалнослабите хора. Постарали сме се така да направим организацията, че тази вода наистина да достигне до хората. Първо искам да кажа, че към днешна дата Община Перник е получила 390 550 литра минерална вода. Тази вода ни е дарена от компании, от общини, от  държавния резерв. Това е количеството минерална вода, които до този момент е получила Община Перник. Мога да кажа, че почти на 100% всичката вода вече сме я раздали. Даже имаме заявка към държавния резерв за нови количества вода, които да ни бъдат доставени, за да можем да продължим зареждането на всичките тези институции, учреждения, граждани, социалнослаби хора, които имат нужда, да задоволяваме потребностите, докато градът е в тази ситуация, да се стараем хората да имат питейна вода. Полученото количество вода  почти на 100% сме го раздали.

Водещ: Имате необходимост от допълнителни количества вода?

Мартин Жлябинков: Разбира се. Ръководството на община Перник, господин кметът, отправили сме апел към всички компании, институции, общини, които имат възможност да ни помогнат. Ще ни бъде добре дошло да получим минерална вода, която разбира се веднага по най-бързия начин, съобразно нашата организация, ще бъде разпределена към хората, които имат нужда от нея.

Водещ: Казахте, че сте направили график. Това означава ли, че минерална вода се раздава, освен в самия град Перник, и в други селища на общината?

Мартин Жлябинков: Да. Аз, казвайки община Перник, имам предвид не само града, а всички населени места, включващи се в общината. Тоест, освен това, което изброих – детски градини, училища, социален патронаж, болници, институции, социални домове, община Перник зарежда и кметствата на територията на общината. По заявка на кметовете на населени места, съобразно техни списъци, които включват  възрастни и социалнослаби хора, зареждаме кметствата с минерална вода и кметовете раздават вода на такива хора, които имат нужда. След като заредим, кметовете на населени места съдействат водата да достигне до жителите на техните населени места. Нашата организация обхваща абсолютно цялата територия на община Перник – с кметства, с квартали, с абсолютно всичко.

Водещ: Успявате ли да решавате и други проблеми в общината, извън темата за водата? Кои са най-важните въпроси, по които работите?

Мартин Жлябинков: Разбира се. Продължаваме работа по всички въпроси, за които сме говорили в  предишни наши разговори. Мога да дам пример със зала „Дружба“. Община Перник е входирала проектното предложение, което беше наш ангажимент – да изготвим проекта за дофинансиране на спортна зала „Дружба“ и конкретно новата изградена зала, за да може да има отопление, съблекални и санитарни помещения. Този проект мина през Общински съвет, окомплектовахме цялата документация, тя вече е предоставена в Министерството на младежта и спорта. Министерството ще възлага ремонтните дейности по тази зала. Така че и това нещо, което си го бяхме начертали, в предни наши разговори сме говорили, вече е направено, свършено е от наша страна, вече топката е в министерството. Сега ние ще изискваме от тях това нещо да се случи по максимално най-бързия начин, за да може залата да се приведе в нормален вид, за да се използва и от художествената гимнастика, и от волейбола, които на този етап не могат да я ползват поради това, че залата няма отопление и няма санитарни помещения. Така че, каквото сме начертали като ангажимент към младите ни спортисти,  вече сме го направили, проектът е входиран в Министерство на младежта и спорта.

Относно почистването на речното корито на река Струма, първият етап вече е завършен. Почистено е  от кръстовището при магазин „Кауфланд“ до централния площад. Живи и здрави, ако времето позволява, в най-скоро време ще стартираме и втория етап, който е за почистване на реката от централен градски площад към квартал „Дараците“. Така че едно по едно нещата, които Община Перник си е начертала, вървят. Имахме и много участъци с компрометирано улично осветление, алеи, градинки, които вече сме отстранили, за да може гражданите спокойно да преминават през тези места. Стараем се максимално да изпълняваме тези ангажименти към момента.

Водещ: Макар че проблемът с водата си остава важен и основен,  не загърбвате всички останали проблеми, които трябва да бъдат решени в движение?

Мартин Жлябинков: Опитваме се, пак ще кажа, каквото можем да правим. Надявам се и гражданите на нашия град да го виждат. Всички сме съпричастни към проблема с водата, всички ни касае, така че и всички се стараем да го решаваме. Особено пък ние като институция и администрация, която работи в интерес на гражданите.

Росица АНГЕЛОВА