Мартин Петров, общински съветник от ГЕРБ: Община Видин и местният Общински съвет създават условия за реализация на младите хора в родния им град

Мартин Петров, общински съветник от ГЕРБ, директор на предприятие, изградено с немски инвестиции във Видин, в интервю за предаването „Чудесата на Северозапада“ по Радио „Фокус“

Радио „Фокус“: Какви са възможности за реализация на младите хора във Видин?Вие сте директор на предприятие във Видин, има ли свободни работни места при вас, може ли при вас да започнат работа млади хора?

Мартин Петров: За последните 8 месеца в компанията ни са наети над 80 нови служители. Една част от тях са млади хора, студенти, младежи, които по време на средното си образование са карали практиките си при нас, т.е. млади хора, които имат необходимите компетенции и желание за работа са винаги добре дошли.

Радио „Фокус“:Има ли недостиг на работна ръка във Видин и какви специалисти се търсят?

Мартин Петров: В последните месеци индустриалните сектори в България, Европа и по света са в сериозен ръст, което се отразява положително и нашия бизнес. Стремим се да отговорим на търсенето и бързо да повишим производствените си капацитети. Това е съпроводено и с голямата необходимост от качествен и компетентен персонал. През последните месеци  имаме нужда от такъв персонал и през периода бяха наети над 80 нови служители. Разчетите към момента показват нуждата от поне още толкова.

Необходим ни е персонал по цялата верига на производството и по всички нива на структурата. От служители в производството до техници, технолози, инженери, мениджъри качество, програмисти и т.н. Това беше в частност за нашата компания, но контактувам с управленски персонал от повечето Видински компании, както и с доста такива в национален мащаб. Положението, без значение в коя индустрия работят компаниите,  е че има недостиг на персонал от абсолютни всички структурни нива…

Радио „Фокус“:Каква е квалификацията на младите хора във Видин и имат ли възможност те да я повишат?

Мартин Петров: Квалификацията, дори и в повечето случаи е  добра, като академична и теоретична подготовка има нужда от допълнителни реквизити, които трябва да се адресират и развиват. Все още има несъответствие на образованието с търсената от работодателите квалификация. При някои от младите хора липсва активност и мотивация, а така също трудови навици и практически умения.

Тези несъответствия в сериозната си част обаче, се адресират и подобряват като показатели чрез текущите и летните практики, стажове и куп други програми на Министерство на образованието, по които местните учебни заведения и компании си съдействат и работят заедно. В заключение мога да кажа, че младите хора при наличие на активност и мотивация имат достатъчно възможности да повишат квалификацията си и то в насоките търсени от бизнеса.

Радио „Фокус“:Вие сте общински съветник, има ли възможност местната власт да предприема мерки за задържане на младите хора във Видин и какво се прави в тази насока?

Мартин Петров:Община Видин работи по множество социални програми ориентирани към млади хора. Подобрява се социалната и жилищната среда. Културните и социалните събития организирани през последните години набират популярност и извън България, в частност говоря за летния оперен фестивал „Крепост на вековете“, организиран от Община Видин. Правим сериозни стъпки в подкрепа на спортни клубове, придобиване и подобряване на материални бази…

Една от най важните, вече направени, стъпки за задържане на млади хора във Видин, благодарение на всички страни участващи в местната власт, е откриването и развиването на Филиал на Русенския Университет във Видин. Специалностите са актуални и атрактивни, както и условията и материалната база постоянно се подобряват. Такова висше учебно заведение не само задържа млади и интелигентни хора тук, но то работи и в близко сътрудничество с наличните индустрии и бизнеси в града, като подготвя тези хора за местния пазар на труда. Т.е работи се проактивно по всички направления и резултатите от работата през последните няколко години са вече видими. Това са и значими предпоставки, не само за задържане на младите хора тук, а и за привличането им обратно в родния град.

Радио „Фокус“:Работили се от страна на местната власт за привличане на инвестиции във Видин?

Мартин Петров: Общината и Общинската администрация имат сериозно подобрение в качеството на услугите които предлагат. В случаите на по сериозни запитвания и проявен интерес от потенциални инвеститори, те получават пълно административно съдействие, както и веднага биват организират съответните срещи от кмета на Община Видин Огнян Ценков за да се установи къде и как може да им се помогне. Едновременно се прави и контакт с местни фирми със сходна дейност, които могат да дадат директно обратна връзка и споделят специфичен опит от първа ръка.

От друга страна, още в началото на мандата на тази администрация и на този Общински съвет, ние изготвихме и приехме Наредба за насърчаване на инвестициите, която цели допълнително да стимулира и подкрепи нови инвеститори, които разбира се отговарят на определени условия. Т.е имаме желанието, настройката и вече извървени първи стъпки в тази насока, които съвсем скоро трябва да започнат да дават резултат.

Радио „Фокус“:Наскоро Видин бе изваден от списъка на общините в лошо финансово състояние, това е добър знак, но ще окаже ли това влияние върху икономическото развитие на града?

Мартин Петров: Разбира се. Изваждането на Община Видин от въпросния списък е оценка и доказателство за намаляване на общата задлъжнялост на общината, увеличена събираемост на данъците, разплатени стари задължения на контрагенти и доставчици и т.н. Това доказва една финансова стабилизация, резултат от целенасочени системни и комплексни дейности и политики в тази насока, и в крайна сметка доказва подобряване на бизнес климата в Община Видин.

Една такава подобрена бизнес среда е най важната предпоставка за привличането и установяването на нови инвестиции/финансови потоци и нови работни места в града и общината!

Анна ЛОЗАНОВА