Мая Донева, Карин дом- Варна: Много е трудно да кажем дали на 7 години едно дете е готово да в влезе в училище или не

Мая Донева, изпълнителен директор на фондация Карин дом, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Какво представлява новият проект на фондация Карин дом?

Мая Донева: Новият проект на Карин дом е свързан с изграждането на нов терапевтичен център, който да обединява социални, здравни и терапевтични услуги за деца със специални нужди и да подкрепя техните семейства.

Фокус: Каква е целта на проекта?

Мая Донева: Той е продължение на работата, която съмишлениците, приятелите и терапевтите на Карин дом правят ежедневно вече 24 години. Този проект цели да надгради всичко, което е правено до момента в нова и модерна сграда.

Фокус: На каква площ ще бъде имотът, на който ще бъде построена сградата?

Мая Донева: Ще получим финансиране за имот, с площ 2 450 кв. м., който се намира на ул. „Дойран“ във Варна и е подходящ за изграждане на модерен Комплекс за социално-здравни и образователни услуги за деца с увреждания и техните семейства. Това, че получихме подкрепа е важна оценка на нашата работа. Нашата работа няма как да съществува без обществено разбиране за нея и без реално децата със специални нужди да имат осъзнато място в обществото и от страна на институциите и от страна на гражданите.

Фокус: Колко семейства с деца със специални потребности ще бъдат включени в проекта?

Мая Донева: Надяваме се да успеем да помогнем на повече от 300 семейства. Целта ни е  също да подпомагаме семейства от страната. В момента опитваме да работим в тази насока, но с  ресурсите, с  които разполагаме, с настоящата сграда, това е предизвикателство. Много по-лесно и възможно ще става настаняването на семейства от страната, които ще получават комбинирана терапия с този ресурс и база.

Фокус: До колко време ще започне строежът и кога ще отвори врати центърът?

Мая Донева: Имаме перспективата до 6 месеца да започнем строителни дейности. В рамките на до 3 години центърът да е вече оборудван, да отвори врати и да функционира.

Фокус: С деца на каква възраст работите във фондацията?

Мая Донева: Карин дом  специализира най-вече в работа с деца със специални нужди и техните семейства, като се фокусираме  в ранна интервенция и подкрепа на новородени деца до 3 години и за деца, които предстои да  влязат в  училище до 7 години. Много е трудно да кажем дали на 7 години  едно дете е готово да  в влезе в  училище или не и много зависи от състоянието му. Сега се говори много активно и за приобщаващо образование. Имаме препоръки от много места да увеличим възрастта на децата, с които  работим и  които подкрепяме.

Фокус: Какви специалисти работят при вас?

Мая Донева: При нас работят както психолози, така и логопеди, рехабилитатори, специални педагози, музикотерапевти. Разполагаме с цялата палитра специалисти, които подкрепят деца със специални нужди.

Фокус: Какъв подход използвате при работата с деца?

Мая Донева: За нас е много важно да отбележим , че този смейно-ориентиран подход, който има Карин дом е в основата на това ние да постигаме много добри резултати както с много малки деца, така и с по- големи, да успяваме да ги подкрепим, така че да могат да  влязат в учебна среда пълноценно и за себе си и за родителите си и за  общността.

Фокус: В момента в Карин дом стартираМартеничкова Кампания 2019. Разкажете ни кой се включва с кампанията?

Мая Донева: Доброволци, родители  и колеги от фондацията активно се включват в създаването на червено-белите украшения.

Фокус: Как се изработват мартеничките?

Мая Донева: Всички мартенички се изработват ръчно, предимно с естествени материали и с много старание.

Фокус: Всяка година ли се организира Мартеничковата Кампания и как точно се провежда?

Мая Донева: Всяка година правим Мартеничкова Кампания. Изработваме и получаваме хиляди мартеници от страната, които в последствие се предлагат на донори, партньори и компаниии, които ни подкрепят. По този начин се подкрепя и терапевтичната дейност на Карин дом и успяваме да зарадваме много хора с автентично направени в България мартеници. Те са с кауза и са изработени с много любов. Духът на Баба Марта вече се усеща във фондация Карин дом във Варна.

Фокус: За какво се използват събраните средства?

Мая Донева: Събраните средства от продажбата на мартеничките ще бъдат използвани за подпомагане на “Център за семейно-медиирана интервенция”, който въведе иновативна за България услуга, в която семейството е движещата сила, основана на признаването на неговите силни страни и компетенции. Центърът осигурява подкрепа на семейства на деца със специални потребности от 2 до 7 години с цел подобряване развитието на детето и качеството на живота на семейството.