Мая Иванова, ръководител на крепост Туида: Целим да превърнем Туида в най-значимия обект в регион

Мая Иванова, ръководител на крепост Туида, за дейността на екипа на крепостта и плановете за тази година

Въпрос: Какво е мястото на крепост Туида за Сливен?

Мая Иванова: Поемайки отговорната задача да пазим наследството оставено от предците ни, ние си поставихме ясни цели да превърнем Туида в най-значимия обект в регион Сливен, да направим Туида разпознаваема и търсена дестинация. Работейки над целите си и с повишаването на популярността, Туида постепенно се превърна в „сърцето“ на Сливен. Това е място, на което всеки може да намери нещо за себе си – история, култура, красиви гледки, интересни животни, спорт и забавления.

Въпрос: Какви услуги предлагате на посетителите?

Мая Иванова: През изминалата година, в процеса на нашата работа, някои от предлаганите услуги в крепостта се утвърдиха като предпочитани от туристите, други не са заявявани изобщо, а трети, които не са записани в ценоразписа ни, се търсят от посетителите. Това наложи услугите и таксите да бъдат променени и допълнени с нови. С приемането на промените в Наредбата за местни данъци и такси бяха въведени и новите цени и такси в крепост Туида. Промените предимно касаят въвеждането на пакетни услуги за посещения и музейната анимация, която се предлага ежедневно в крепостта.  Отново започнахме с инициативата „Историческа работилница“, като първата работилница за 2017г. бе в края на  януари. Повече информация за предстоящите събития може да се получи от сайта на крепостта, който ние се стараем да поддържаме актуален.

Въпрос: Какви цели си поставяте да постигнете  през 2017 година?

Мая Иванова: Приоритет за тази година ще бъде намирането на възможности за продължаване на проучванията и стартиране на археологически разкопки. Както знаем за един обект като нашия, това е от първостепенна важност. Планираме повече сценични прояви и интересни инициативи.

 

Въпрос: Бихте ли припомнили от кога започна дейността в крепост Туида?

 

Мая Иванова: Обектът отвори врати на 22 декември 2014 г., след което имаше гратисен период в продължение на няколко месеца, в които крепостта беше със свободен вход. През март 2015 г. бе сформиран и нашият екип.