Мая Пешева, Дирекция „Социално подпомагане“: Моделът на мислене се променя в последните години и хората все повече спазват законодателството

Велико Търново. Моделът на мислене на хората се променя в последните години и те започват все по-стриктно да спазват законодателството. Това е основната причина за по-малкия брой социални измами, регистрирани във Великотърновска област, съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново директорката на дирекция „Социално подпомагане“ Мая Пешева-Владкова. Тя уточни, че проверките, които се правят са или след самосезиране на служителите, или след получаване на сигнали за нередности. „Когато говорим  за целевите помощи  за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, там има процедура, която във времето трябва да бъде спазена. След като се кандидатства за даден вид помощ, заявлението се обработи и тя бъде отпусната със заповед, в определен срок, който е различен за всяко изделие, трябва да бъдат представени разходно – оправдателни документи. Когато те не са при нас, това е начина да установим, че помощта не е използвана по предназначение“, обясни още Пешева.  Тя допълни, че другият начин е като се получи справка от НАП< която винаги се изисква, и според нея лицето има някакви доходи, които не декларирало. „Понякога се оказва, че хората не знаят за тях, понякога се оказва, че са забравили. Оправданията са различни, но в голяма част от тези случаи, в които имаме допълнителна информация, хората  дори ни благодарят. Те възстановяват доброволно сумата на един път или на части, след сключване на споразумение“, поясни още социалният експерт.

Луиза ТРАНЧЕВА