Медицински университет – Варна организира дистанционен курс „Ранна детска интервенция“

Снимка; Медицински университет - Варна

Катедрата по „Хигиена и епидемиология“ на Факултет обществено здравеопазване към МУ-Варна и Фондация „Карин дом“­­­ организират дистанционно следдипломно обучение „Ранна детска интервенция“.Това съобщиха от пресцентъра на Медицински университет – Варна.

Съвместната инициатива е възможност за всички специалисти, които желаят да се развиват и практикуват в областта на ранното детско развитие,  да  усвоят някои основни правила за идентифициране на отклонения или риск в развитието на децата, както и да оказват подкрепа чрез т. нар. „семейно ориентиран подход“. Курсът запознава обучаващите се с основни правила на ранната детска интервенция, дава практически препоръки за приложение на тези принципи.

Обучението е предназначено за: медицински сестри, акушерки, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, социални работници, учители, ерготерапевти, специалисти по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт.

Обучението се провежда онлайн на Moodle платформата на Медицински университет Варна и е организирано в  2 модула.

Първи Модул „Познания за типичното детско развитие и чести отклонения“

12 видеолекции+ 1 тест

Втори Модул „За Ранната детска интервенция“

12 видеолекции + 1 тест

Процедурата за записване в отворена през цялата година. Продължителността на обучението е три седмици след регистрация в  Moodle платформата.

Лекторите на обучението са от  Катедра „Педиатрия“ и Катедра „Хигиена и епидемиология“ на МУ-Варна, Медицински колеж- Варна, Карин дом – специалисти по ранна интервенция, специалисти от Университета на Орегон, САЩ: Джудит Нюман, ко-директор на програма Early Childhood CARES.

Таксата за курса е 300лв.

Обучението приключва с издаването на сертификат от Медицински университет-Варна при успешно преминаване на  финалните тестове към двата модула.