Междуведомствената комисия подкрепи 23 искания за финансиране 

Велико Търново. Двадесет и три искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Това обобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

По време на заседание на Постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия към МС бяха подробно представени констатациите от проверките на постъпилите документи.
Постоянната комисия  обсъди и подкрепи всички искания. Гласуваните документи са изпратени в срок до Междуведомствената комисия към МС. Заседанието беше водено от областния управител проф. д-р Любомира Попова. На срещата присъстваха и заместник областните управител инж. Детелина Борисова и Ивета Кабакчиева.