Между 180 и 200 хиляди са нарушенията за безопасни условия на труда в България на година

Велико Търново. Световният ден за безопасност и здраве при работа отбелязваме на 28 април. Темата през 2019 година е „Подобряването на условията на труд и връзката им с бъдещето“, съобщават за Радио „Фокус“ – Велико Търново от  Дирекция „Инспекция по труда“ в старата столица. От там припомнят, че ежегодно, в края на април, Международната организация на труда (МОТ) обръща внимание на значим проблем, свързан със здравословните и безопасни условия на труд. Планирани са редица прояви, които ще продължат до края на годината, а поводът е 100-я юбилей на МОТ. Световният ден по безопасност и здраве при работа се организира с цел да се възпитава култура на превенция, която е в основата на предотвратяването на трудовите инциденти и заболявания, свързани с работата. Днес е и Международният ден в памет на загиналите при трудови злополуки.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има своя съществен принос в превенцията на трудовия травматизъм в България. Ежегодно в рамките на контрола се установяват между 180 000 и 200 000 нарушения, като за всяко от тях се предприемат мерки за отстраняването му. Всичко товаводи до подобряване условията на труд като цяло, както и предотвратяване на предпоставки за трудови злополуки, които биха могли да се случат в бъдеще.

С европейски средства, осигурени по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, са разработени интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска, кодекси за над 30 икономически дейности, кодекси за добри практики и профили по безопасност и здраве при работа. По проект „Оптимизация и иновации“, също финансиран по оперативната програма, са назначени помощник-инспектори, които могат на място в предприятията да демонстрират функционалностите на инструментите. Предвижда се въвеждането и на иновативни форми на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да установят доколко в пълнота са приложили трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди извършването на проверките на място.

Луиза ТРАНЧЕВА