Мерките за намаляване на битовата престъпност бяха обсъдени в Ямбол

Ръководството на прокуратура в Ямбол, съвместно с представители на държавната и местна власт, обсъдиха засилване на мерките за противодействие и превенция на битовата престъпност. Това съобщиха от Прокуратурата.
Срещата бе проведена по инициатива на Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол
Съвместни действия по засилване на мерките за противодействие и превенция на битовата престъпност обсъдиха ръководителите на Окръжната и Районната прокуратура в град Ямбол, директорът на ОД на МВР в града, Областният управител, както и кметове и представители на общините в региона. Срещата по между им, която бе проведена в Съдебната палата, бе по инициатива на г-н Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол.
Той разясни предприетите от прокуратурата действия в борбата с битовата престъпност. Прокурор Дойчев подчерта решителността за засилване на посочените мерки, с цел битовата престъпност в региона да бъде значително намалена, каквито са и указанията на главния прокурор. Към казаното от него се присъединиха г-жа Мина Грънчарова – административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол и старши комисар Калоян Милтенов – директор на ОД на МВР – Ямбол. Прокурор Дойчев бе категоричен, че за решаване проблемите, свързани и произтичащи от битовата престъпност, е необходимо и засилване на обратната връзка от страна на кметовете.
Областният управител г-н Димитър Иванов и представителите на местната власт изразиха готовността си за подкрепа на предприетата инициатива. Всеки от тях очерта проблемите в населените места, които са част от отделните общини.
Присъстващите решиха подобен вид срещи да станат обичайна практика и занапред, с цел подобряване на координацията между институциите.