Мерткан Ибрямов, Община Вълчи дол: Над 360 деца са необхванати от образователната система или застрашени от отпадане

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Мерткан Ибрямов, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Вълчи дол, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Ибрямов, колко училища и детски градини ще функционират на територията на община Вълчи дол през новата учебна година и има ли училища с променен статут?

Мерткан Ибрямов: Две училища на територията на община Вълчи дол са с променен статут за новата учебна година. Става въпрос за основните училища „Васил Левски“ в село Михалич и „Св. Иван Рилски“ в село Червенци, които са преобразувани в обединени. На територията на община Вълчи дол функционират 5 училища и 4 детски градини, като 2 от тях имат и по един филиал. През новата учебна година в тях ще се обучават над 1 100 ученици, от които 85 първокласници.

Фокус: Какви ремонтни дейности са извършени през летните месеци?

Мерткан Ибрямов: Ремонти на стойност над 85 364 лева са извършени в училищата и детските градини на територията на община Вълчи дол през летните месеци. Извършена е подмяна на подова настилка на Физкултурен салон във Вълчи дол на стойност 5 000 лева. За СУ „Васил Левски“ в град Вълчи дол и  ОбУ „Св. Иван Рилски“ в с. Червенци са закупени генератори на стойност 10 000 лева. През летните месеци е извършен основен ремонт на ОУ „Климент Охридски“ в с. Стефан Караджа, който е на стойност 12 000.00 лева. Изготвен е технически проект за ремонт на СУ „Васил Левски“ във Вълчи дол на стойност 23 880 лева    . За ОбУ „Св. Иван Рилски“ в с. Червенци е закупена, доставена и монтирана котелна централа с котел и горелка, извършен е и ремонт на физкултурния салон на училището. Сменена е дограмата на ОбУ „Васил Левски“ в с. Михалич, осъществен е ремонт на подова настилка в ДГ „Звездица“ в с. Стефан Караджа, както и ремонт в ДГ „Н. Крупская“ в с. Генерал Киселово.

Фокус: Колко деца в общината не са обхванати от образователната система и колко екипа за обхват са създадени по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст?

Мерткан Ибрямов: По механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на територията на община Вълчи дол са създадени 4 екипа за обхват. По данни необхванатите и застрашени от отпадане деца и лица от територията на общината са над 360, като след проверките бе установено че около 70 – 80% от тях са извън страната. Отпадналите са основно от малцинствата. Основни причини за отпадането са незаинтересованост от страна на родителите, както и бедност на семейството и съответно невъзможност да изпращат децата на училище. Установено е също, че голяма част от момичетата,  навършили 15,16 и 17 години, отпадат от системата, защото вече имат семейства и деца, за които се грижат.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА