Местни избори 2019:Сигнали за нарушения и престъпления свързани с изборния процес гражданите могат да подават в прокуратурите при Шуменски съдебен район

Шуменската окръжна прокуратура уведомява гражданите, че на 27 октомври и в случай на балотаж на 02  и 03 ноември в прокуратурите при Шуменски съдебен окръг, съгласно указания на Главния прокурор на РБългария  са определени  дежурни звена, до които могат да се подават сигнали за нарушения и престъпления свързани с изборния процес, както следва:

За района на Районна прокуратура гр. Шумен в деловодство на етаж втори в сградата на Съдебната палата-гр.Шумен.Сигнали могат да се подават и на e-mail: rp_clerk@sh.prb.bg. Телефони за връзка на 26.10.2019г. – 054874625, на 27.10.2019г.  -054874645, на 02.11.2019г. – 054874620 и на 03.11.2019г. – 054874642.

За района на Районна прокуратура гр. Нови пазар в деловодство,в сградата на Съдебната палата-гр.Нови пазар. Сигнали могат да се подават и на e-mail: np_clerk@sh.prb.bg. Телефони за връзка на 26.10.2019г.- 053722472, на 27.10.2019г. – 053724377, на 02.11.2019г. – 053722472 и на 03.11.2019г. -053724377.

За района на Районна прокуратура гр.Велики Преслав в деловодство, в сградата на Съдебната палата-гр.Велики Преслав. Сигнали могат да се подават и на e-mail: vp_clerk@sh.prb.bg.  Телефони за връзка на 26.10.2019г.- 053848352, на 27.10.2019г. – 053848346, на 02.11.2019г. – 053848352 и на 03.11.2019г. -053848347.

За Окръжна прокуратура гр. Шумен, в деловодство на етаж трети в сградата на Съдебната палата-гр.Шумен. Сигнали могат да се подават и на e-mail: izbori@sh.prb.bg.  Телефони за връзка на 26.10.2019г.- 054874654, на 27.10.2019г. – 054874656, на 02.11.2019г. – 054874652 и на 03.11.2019г. -054874656.