Местни избори 2019: В Община град Добрич ще работи Подвижна секционна избирателна комисия

Снимка: Община град Добрич

В Община град Добрич ще работи Подвижна секционна избирателна комисия, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. В срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, който изтече на 12 октомври, в Община град Добрич са постъпили 12 заявления, от които на условията отговарят 11. Съгласно изискванията на Изборния кодекс и Заповед  на кмета на общината е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. Съгласно нормативната уредба у нас избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и до този момент не е подал заявление, може в допълнителния срок  -до 21.10.2019 г., да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич с регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/медицинска експертиза. На сайта на Община град Добрич в рубриката „Актуално“ е поместена подробна информация по темата.

Жулиета НИКОЛОВА