Местни избори 2019: Диана Тонова, БСП: София е единствената столица без жилищна политика, ние предлагаме решение

Снимка: БСП-София

Диана Тонова, кандидат за общински съветник от БСП и бивш областен управител на София, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ:  Госпожо Тонова, първо кажете няколко думи за себе си, представете се на нашите слушатели.

Диана Тонова: Аз съм юрист с дългогодишен опит в областта на общинската администрация. Целият му професионален опит мина в структурите на Столична община и смятам, че няма проблем в тази сфера, който да не ми е познат и за който да не зная как да бъде решен.

Водещ: Защо се кандидатирате за общински съветник и кои ще бъдат вашите приоритети?

Диана Тонова:  Знаете ли, след 14 години за съжаление управление на ГЕРБ в София ние водим дебата в момента по теми, които са азбучно задължение на общината. Говорим за дупки, говорим за липса на транспортна инфраструктура в районите, говорим за липса на места в детските градини, места, където да заведем децата на отдих, говорим за липса на осветление улично, говорим за липса на сигурност. След като град с бюджет от 1,7 млрд. е стигнал до това ниво на управление, мисля, че всеки, който има капацитета и желанието да развива града в друга посока, би следвало да започне тази дейност. Не е трудно да започнеш да развиваш града така, че да бъде в услуга на гражданите. Тъй като пари за всичко има, всичко е въпрос на приоритети.

Водещ: Какви са проблемите на жилищната политика в България?

Диана Тонова: София е проекция на националната политика. Ясно е, че това, което се случва в държавата, се случва и в нашия град. За съжаление начинът, по който се разходват средствата в Столична община, както казах от бюджет от 1,7 млрд., доведе дотам, че София започна своето развитие на две скорости. Две скорости по отношение на развитието в чисто инфраструктурен проект и две скорости в развитието на социалния живот в града. София е единствената столица без жилищна политика, единствената столица, която не строи жилища. А това лишава и от възможността да стимулира раждаемостта при работещите млади семейства говорим. Да решава въпроса с привличане и задържане на млади специалисти със специфични професии, от които има нужда, като например в здравеопазването. Да гарантира нормални условия на живот на социално слабите хора и на хората в неравностойно положение.

Водещ: Госпожо Тонова, тук ще си позволя да ви прекъсна, защото може би много от слушателите ни ще се изненадани от това, което казвате. Как така София не строи жилища? А какво строи София, та тя е презастроена.

Диана Тонова: Ами всички виждаме какво строи София. Презастрояването се дължи от безхаберието на общината по отношение на режима на дострояване. Иначе виждаме, че общината строи пътища. Големи пътища, които гълтат страшно много средства, и виждаме, че в последните месеци емблемата на строителството в Столична община „Граф Игнатиев“ и околното пространство говори за това как строи общината. А по отношение на жилищната политика в последните 7-8 години няма построено общинско жилище. Това го казва с цялата сериозност на твърдението си. Няма построено жилище на общински  терен, което да е станало общинска собственост. За сведение преди  30 години са се раздавали по 15-18 хиляди жилища на година на млади семейства. В момента ние не строим общински жилища. А възможности има, общински терени има достатъчно. Всичко, както казах преди малко, е въпрос на приоритети.

Водещ: Какви решения предлагате от БСП за жилищната политика?

Диана Тонова: Основното, което ние предлагаме в тази посока, е първоначално формиране на един специален общински фонд за строителство на общински жилища. Тъй като Столична община няма дългосрочна програма в нито една сфера в обществената и комуналната дейност, да се приеме една мандатна програма за строителство на общински жилища, финансирана от общинския бюджет и чрез оперативни програми, както и чрез използване публично-частното партньорство за застрояване на общински терени, каквито казах, че има достатъчно в София. Също обезщетение, примерно за Столична община със съответния брой жилища или финансиране изцяло на изграждане на жилища от огромния бюджет на Столична община. Много е  важно строителството на общински жилища да бъде обвързано и с бъдещото развитие на града в различните сфери. Тъй като имаме проблем с младите специалисти, имаме проблем с липсата на млади лекари в общинските жилища. Ето тази политика може да бъде обвързана със стимулиране на млади семейства и специалисти чрез предоставяне на общинско жилище за работа в структурите на общинското примерно  здравеопазване или образование. Така че тази дейност по изграждане на общинските жилища да бъде, от една страна, в помощ на тези, които имат нужда от тях. От друга страна, да даде възможност за развитие на града ни в определени сфери.

Водещ: Повторихте няколко пъти, че бюджетът на Столична община е огромен. С такъв бюджет колко общински жилища например могат да бъдат построени и да бъдат в полза на гражданите?

Диана Тонова: Аз не мога да кажа в момента с този бюджет, имайте предвид, че 500-600 хиляди милиона е инвестиционната програма на Столичната община. А колко жилища точно могат да се построят, е трудно да се каже. Но със сигурност може да се започне. Защото, колкото и жилища да направим на този етап, те ще са абсолютно  недостатъчни. Ясно е, че при положение години наред общината е абдикирала от тази си дейност. Но ние трябва да започнем да строим жилища, за да можем след години да се обърнем и да кажем ето, ние започнахме тази дейност.

Водещ: Можете ли да ни посочите примери от други държави за добри практики в жилищната политика?

Диана Тонова: Да кажем във Виена строителството на общински жилища е един от приоритетите на развитието на града. Макар че ние смятаме, че социалната политика е някакъв зов от миналото, някакъв едва ли не социалистически лозунг. Но се вижда, че в големите европейски градове задълженията на общината по отношение на гражданите са изцяло поети.

Водещ: Нещо, което смятате, че може да бъде приложено и в България?

Диана Тонова: Не само смятам, задължително е вече. При положение, че ние достигнахме дотам, пак казвам, в началото на 20-те години на 21-и век ние говорим за тотална липса на социална инфраструктура и говорим все още за бедни, бедстващи хора, означава, че държавата и частност нашата община е длъжник на хората, които са в такова тежко и неравностойно положение.

Водещ: Имате ли вече стратегия за управление на общинските средства, изготвихте ли си такава и какво включва тя?

Диана Тонова: Управлението на общинските средства, разбира се, е един много сериозен процес, който не може да бъде дефиниран сам в няколко посоки. Аз искам да обърна внимание специално на нашата политика, която е в последните години  е последователна по отношение на управлението на общинските средства и общинската собственост от районните кметове. Тъй като този огромен бюджет на Столична община, за който говорихме, е изключително централизиран, местата, където се развиват основните дейности, са районите. Затова ние предлагаме от години децентрализация на бюджета по отношение на районните кметове чрез заделяне  на 20% от инвестиционната програма на Столична община за тяхната дейност. В момента общинската собственост се управлява със средства, определени някъде в кабинетите на Столична община, тъй като няма дебат. Преди приемане на бюджета има един формален дебат, но няма дебат по места. А до всеки един районен кмет до себе си стоят гражданите, които имат съответните потребности и районите са с различни потребности. Затова преди да бъде формиран бюджетът за съответния район, би следвало да има обществен дебат на населението. Ние в момента отново виждаме разделението, двете скорости в развитието на общината. Виждаме развиващите се южни и източни райони и изоставащите северни и западни райони. Точно затова в момента е наложителна е да допусна тази децентрализация и да се даде възможност на кметовете да развиват политики, които са съответните потребности на техния район. Това е едно от нещата, които застъпваме последователно в последните години.

Водещ: Какви мерки предлагате за оптимизиране на този процес по планиране на управлението на собствеността?

Диана Тонова: На първо време това, което казах, заделяне на 20% от общинския бюджет, капиталовите разходи на Столична община за районите. От друга страна, би следвало да се оптимизира самото управление на общинската собственост с оглед нейното предназначение, нейното отдаване под наем. В момента в Столична община все още не е приключило актуването, което означава съставянето на актове за общинска собственост, на общинската собственост, на имотите на общината. Тоест ние на практика все още не знаем точно с какво разполагаме. Независимо че се правят регистър върху регистър, все още не знаем с какво точно разполагаме като общинска собственост. От друга страна, е много важно стратегията за управлението на собствеността. При положение, че ние почти нямаме клубове за пенсионери, нямаме домове за възрастни хора, нямаме хосписи, нямаме дневни центрове за обучение и грижи за деца със специални потребности, имаме обаче твърде много търговски обекти, отдадени под наем, което означава, пак се връщам на тезата в началото, че както пари, така и имоти има в Столична община. Всичко е въпрос на приоритет на управление. Така че ние би следвало в следващите години да заложим на това общинската собственост да се управлява не само с оглед получаване на някакви финансови приходи, а с оглед социалната насоченост.

Водещ: Госпожо Тонова, финални думи. Тук е моментът да се обърнете към нашите слушатели, към гражданите. Какво искате да им кажете и защо трябва да гласуват за вас?

Диана Тонова: Както казах, след 14 години управление на ГЕРБ столицата ни става все по-мръсна, все по-неприятно място за живеене, все по-трудно се справят обикновените хора с живота в града. Ако желаете градът да се развива по различен начин, гласувайте за хора, които имат волята и капацитета да изпълнят отговорностите си към вас. Гласувайте с №56.

Йоланда ПЕЛОВА