Местни избори 2019: Доц. Камелия Стаматова, кандидат за кмет на Стара Загора от АБВ: Крайно време е Стара Загора да бъде превърната в привлекателно място за живеене

 

На кои важни за старозагорци проблеми не беше обърнато внимание през последните години и как най-правилно може да бъде разгърнат потенциалът на общината? Отговорите от кандидата за кмет на Стара Загора от АБВ  доц. Камелия Стаматова в интервю за предаването „Метроном“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Госпожо Стаматова, името ви е добре познато още от европейските избори, но първо – представете се на нашите слушатели с няколко думи.

Камелия Стаматова: Казвам се Камелия Стаматова, работя в Тракийския университет във Ветеринарномедицински факултет, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“. Защитила съм дисертационен труд през 2016 г. и ежедневно работя със студенти. Това е моята работа.

Водещ: Поглеждайки цялостната картина в страната – отличават се няколко района. Стара Загора е един от тях, един от развиващите се такива. Кое обаче е това, което не е свършено, според вас и което ви дава мотивация да се впуснете сега в кметската надпревара?

Камелия Стаматова: Стара Загора е крайно време да бъде превърната в привлекателно място за живеене, затова и мотото на нашата предизборна кампания е „Стара Загора – място за благоденствие и просперитет“. Стара Загора трябва да се превърне във водещ индустриален център и да се привлекат повече инвеститори с цел създаване на работни места за младите хора. Трябва да се организира съвместна работа между бизнеса и преподавателите от академичния състав на Тракийския университет, защото те са доказали своята експертиза и потенциал в годините. Един от основните наши възгледи също е незабавно развитие и финализиране на проекта за индустриална зона „Загоре“. По този начин ще се създадат нови работни места и в тази насока ние се целим да се създадат и привлекателни производства с висока добавена стойност. Също един от нашите приоритети е за създаване на нов тип общински предприятия. Тоест общинските търговски дружества да се превърнат в общински предприятия – било то ритуални и комунални. Гражданите трябва да имат по-голям, по-лесен достъп до електронните и административни услуги. Наш приоритет е също и кооперативния пазар. Да, той е с добра инфраструктура, модернизира е, реновиран е, но той по-скоро е предназначен за прекупвачите. Крайно време е да се увеличи делът на местните производители. Освен това ние от политическа партия АБВ ще се борим и за безплатни детски ясли и детски градини. Това ще бъде осигурено чрез средствата от бюджета на общинския съвет. Наш приоритет е създаване на една безопасна зелена среда в Стара Загора, повече зелени площи, реновиране на съществуващите зелени паркове. Създаване на повече паркоместа за живущите в община Стара Загора – било то от надземен и подземен тип. Немаловажен е и проблемът, свързан със селските населени места. По-добра здравна инфраструктура за тези хора, нормално мобилно аптечно обслужване и разбира се привличане на повече местни инвеститори в селските населени места.

Водещ: Споменахте проектът за индустриална зона в града. Тази идея вече не оказва ли някакво влияние върху инвестиционния климат в общината и разбира се – привличането на инвеститори?

Камелия Стаматова: Да, тя оказва, но трябва да бъде още повече засилена, още повече популяризирана. И именно чрез финализирането на този проект за индустриална зона „Загоре“ и създаването на повече логистични услуги, Стара Загора ще се превърне във водещ икономически център за областта.

Водещ: Разполага ли обаче общината с необходимата качествена, квалифицирана работна ръка, за да отговори на нуждите на бизнеса?

Камелия Стаматова: Да. Стара Загора е доказала, че разполага с такава и именно с новия общински съвет, който ще се създаде след местните избори – именно той трябва да се бори за такива квалифицирани хора, да привлича повече квалифицирани хора в своето управление.

Водещ: Хващам се за идеята, която на теория много добре ни звучи, за безплатни детски градини. Размерът на бюджета и разбира се правилното му разпределение, ще позволи ли това да се случи в действителност?

Камелия Стаматова: Да, ще позволи. Стара Загора е богата община и ще позволи да се случи това. Защото в съседните общини доколкото съм запозната, в община Раднево от години мисля, че са осигурени безплатни детски градини и безплатни детски ясли. И това е едно от условията за привличане пак на млади хора и на млади семейства да живеят в общината.

Водещ: Кое е това, което кара младите хора да избират реализация и живот на други места? За съжаление и Стара Загора не е от районите, които са изолирани от цялостната демографска тенденция?

Камелия Стаматова: Липса на достатъчна социална политика. Искам да обърна внимание и на раздаването на общински жилища. Да, те трябва да се раздават и на социално слабите хора, така е. Но трябва да бъдат и раздавани на хора в сферата на висшето образование, които са доказали своя потенциал и своя професионализъм. Тоест да има една равнопоставеност както между хората със социални нужди, така и на хората в сферата на висшето образование, защото те остават някак си изолирани.

Водещ: Споменахте важни акценти в бъдещето управление. Ще стигне ли обаче един мандат за реализирането на всички тези идеи?

Камелия Стаматова: Ще стигне, би трябвало да стигне чрез професионализъм, амбиция на кмета и на общинските съветници и чрез непрекъснато устояване на тези приоритети пред централната власт. Тоест ежедневно, ежеседмично и ежемесечно кметът и общинските съветници трябва да реализират тези искания пред централната власт. Трябва да бъде непрекъснат процеса.

Водещ: Споменахте общинските съветници, там битката също няма да бъде лесна. Какви имена се открояват в листата ви?

Камелия Стаматова: В нашата листа се открояват хора, доказали своят професионализъм и потенциал. Водач на листата е проф. Михни Люцканов, който е декан на Ветеринарномедицински факултет два мандата и със своя професионализъм и експертиза той направи много за Ветеринарномедицински факултет, за преподавателите. Той е разпознаваем в бизнеса в България. Други важни имена – това са д-р Живко Желязков, д-р Евгени Гинев, хуманни лекари са, които със своя професионализъм също са помагали на хората и са известни имена в града. Имаме много преподаватели също от академичните среди на Тракийски университет. Хора, които са извеждали успешно млади докторанти и са помагали на младите хора. Разполагаме с културолог, разполагаме с хора, които работят в сферата на местния бизнес, както и с представител от ТЕЦ Марица-Изток 2.

Водещ: Госпожо Стаматова, кои ще са първите акценти, с които ще се захванете при евентуално спечелване на кметския пост?

Камелия Стаматова: Първо подобряване на социалния статус на гражданите и борба с битовата престъпност. Тя трябва да бъде ликвидирана, защото е много сериозен проблем за общината. Ще се старая съвместно с органите на реда на МВР да работим с цел ограничаване и ликвидиране на битовата престъпност. И пак повтарям – осигуряването на безплатни детски градини и ясли, с цел привличане на повече млади семейства в областта. Моят приоритет ще бъде също и всички деца да посещават училище. На деца, които са доказали своя талант в средното образование ще организираме за тях специални работни срещи, за да може местният бизнес да ги привлече и да осигури качествени работни места за тях.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА