Местни избори 2019: Кандидатът за кмет на община Видин от ПП ГЕРБ Огнян Ценков присъства на официалната церемония по откриване на Пречиствателната станция в гр. Видин

Кандидатът за кмет на община Видин от ПП ГЕРБ Огнян Ценков присъства на официалната церемония за откриване на Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Видин. Това съобщиха от видинската общинска организация на ПП ГЕРБ. Проектът „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин – Втора фаза“ е реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Общата му стойност е 19 505 984 лв., от които собственото финансиране е в размер на 580 415 лв. Безвъзмездните средства се предоставят от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България. На събитието присъстваха заместник – министър председателят Томислав Дончев, областният управител Албена Георгиева и десетки граждани.

„Това не е от най – видимите инвестиции. Сигурен съм, че каквато и да е инвестиция в центъра на града ще бъде видяна и одобрена от повече хора. Но това съоръжение е по-важно дори от съоръженията на главната улица, то е инвестиция в чистотата на околната среда, чистотата на река Дунав и най-сетне инвестиция в здравето и живота на всички граждани. Това е продължение на един проект, осъществяван в предишните години, който се надявам да е решил всички проблеми и предизвикателства на града в сферата водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води. Общата стойност на двата проекта наближава 70 млн.лв. Тези инвестиции са важни, защото без тях всички останали са трудни и даже невъзможни“, каза Томислав Дончев. Дончев заяви, че предишните години основната тема е била води, канализация, опазване чистотата на реките, като това ще продължи, но следващите години основен акцент ще е опазване на чистотата на въздуха. Това не е естетическа мярка, това е свързано с качеството на живот на всеки от нас.

Станцията е оразмерена за 56 хиляди еквивалент жители в хоризонт до 2041г. Обработва отпадъчната вода със среднодневен дебит от 1 440 куб.м. на денонощие. Прилага се технология, която освен механично почистване на водата, има и биологично пречистване. На три етапа от пречистването се отделя утайка, която впоследствие се смесва и се добива газ метан, който се използва за нуждите на станцията. Проектът „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин – Втора фаза“ е реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Общата му стойност е 19 505 984 лв., от които собственото финансиране е в размер на 580 415 лв. Безвъзмездните средства се предоставят от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България.

„Мащабният проект мина през редица трудности, изстрадани през последните 7 години, както от жителите на общината, така и от общинската администрация и изпълнителната власт. За изпълнението му винаги сме работили всеотдайно и в добро взаимодействие. Поздравявам Вас и екипа на община Видин за неуморните усилия проектът да бъде осъществен”, написа в поздравителния си адрес до инж. Огнян Ценков председателят на Комисията по околна средата и водите в 44-то НС Ивелина Василева.

Кандидатът за кмет на община Видин от ПП ГЕРБ Огнян Ценков бе категоричен, че „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр.Видин – Втора фаза” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 1 „Води” е най-мащабният проект, който Общината реализира и по който се работи през последните 7 години.