Местни избори 2019: Кандидат за общински съветник в Дупница е подал жалба заради липса на отчетени преференции

Кюстендил. Кандидат за общински съветник в Дупница е подал жалба заради липса на отчетени преференции. Това съобщиха заРадио „Фокус” – Кюстендил от Общинска избирателна комисия – Дупница. В жалбата се твърди, че в една от секционните избирателни комисии са допуснали сериозно нарушение на Изборния кодекс при преброяването на преференциите, както и некоректно са ги отразили при попълването на протокола с изборните резултати. Жалбоподателят е отбелязал, че той, и още петима избиратели – членове на неговото семейство и роднини са гласували преференциално за него в съответната секция, а в протокола с изборните резултати от тази секция няма нито един отбелязан глас за него. Той е посочил, че желае да бъде извършено ново преброяване на бюлетините в секцията, на което той или негов представител да присъстват, след което да се внесат необходимите корекции в протокола секционната избирателна комисия. Общинската избирателна комисия е оставила жалбата без разглеждане. Становището е, че с така формулирани искания жалбата е недопустима. Общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да извършват повторно преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 445, ал. 3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият. Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в част втора, глава петнадесета, раздел Х, чл. 459 от Избирателния кодекс – подаване жалба пред  Административен съд.

Венцеслав ИЛЧЕВ