Местни избори 2019: Мая Спасова, кандидатът за кмет на ГЕРБ в Бобов дол: Ще работя открито, честно, в полза на хората и нашата община

Радио "Фокус" - Кюстендил

Мая Спасова е родена 24.12.1976 г. Инженер по образование. В периода  2008 – 2015 г. бе директор на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” – гр. Бобов дол. Работи като директор Дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност“към Община Дупница. Общински съветник през изминалия управленски мандат 2015 – 2019 г. Ръководител на местната структура на ПП ГЕРБ – Бобов дол. Кандидатът за кмет на Община Бобов дол в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил.

 

 

Фокус: Г-жо Спасова, какво Ви мотивира да се кандидатирате за кмет на община Бобов дол?

Мая Спасова: Много обичам моя роден град, където съм израснала, след това работила, установила съм се и живея тук. Искам общината ни да се промени и да се развива. Вярвам, че заедно можем да направим много хубави неща в тази посока. Това ме мотивира да се кандидатирам за кмет. Ако на 27 октомври жителите на Бобов дол гласуват доверие на мен и моя екип, ще работим открито, честно, в полза на хората и нашата община.

Фокус: На каква основа трябва да бъде изградена стратегия за съживяване на община Бобов дол?

Мая Спасова: Тук демографският проблем се задълбочава и трябва да обърнем внимание на младите. Но също така е необходимо да се погрижим за тези, които са съградили това, което имаме, а вече не са в трудоспособна възраст. Трябва да бъде раздвижена инвестиционната среда, защото община Бобов дол, като местоположение, се намира в стратегически район на планиране. Нашата визия за развитие включва да бъдат обособени индустриална зона и логистичен център в полза на земеделските потребности. За да се случи това, не е достатъчно само ръководството на Общината, министерствата и другите институции да работят, а е необходимо и съдействието на гражданите, които най-добре знаят от какво имат нужда.

Фокус: На какво залагате, за да задържите младото население в Бобов дол?

Мая Спасова: Към момента младите хора напускат общината ни и намират работа и дом в големите градове в страната, или в чужбина. За да ги задържим в Бобов дол, е необходимо да започнем да привличаме инвеститори, които да създадат работни места. От страна на Общината ще бъде оказано съдействие за подобряване на образователните ресурси, насочени към потребностите на обучаващите се и инвеститорите. Ще бъде реконструирана и осъвременена базата за спорт и младежки дейности.

Фокус: По какъв начин ще помогнете за раздвижването на местния бизнес?

Мая Спасова: Едно от нещата, които като управници трябва да направим, е да създадем условия икономиката да има положителен ръст. Първо ще протегнем ръка на всички, които желаят да продължат да развиват своята дейност и ще обособим звено, което бързо да придвижва всички документи, свързани с работата на местния бизнес. Трябва да се даде възможност на бизнеса да бъде облекчен. Това може да бъде осъществено, чрез Информационен център в Общината, който да има за цел да оказва максимално съдействие.

Фокус: Какво бихте предприели в дейност благоустройство и инфраструктура като цяло за общината?

Мая Спасова: На този етап основен проблем е водоснабдяването. Ще предприемем съответните действия Община Бобов дол, чрез Програма за развитие на селските региони и ПУДООС, да извърши подмяна на най-компрометираните участъци на водоснабдителната мрежа, след което и цялостното асфалтиране на улиците. За целта ще се изготви съвместна програма и график с водоснабдителното дружеството. Ще работя и в посока насърчаване на гражданската инициатива за поддръжка на зелените площи и детските площадки в междублоковите пространства. Общината ще съдейства за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Почистването и корекция на коритата на реките, които минават през населените места, е задължително. Изработване също на цялостна кадастрална карта на града и селата, както и създаване на работно място за експерт „Кадастър“, обслужващ населението.

Фокус: Каква е бъдещата Ви визия за развититето на социалната политика в общината?

Мая Спасова: Ще използваме всички европейски средства, предоставящи възможност за различните политики в социалната сфера, както и създаване на условия за свободно и лесно придвижване на хора с увреждания в публичната среда и институциите. На първо място ще предложа Общинска програма за развитието на социалните услуги. Тя ще бъде изготвена съгласно потребностите на различните целеви групи. За стимулиране на талантливите деца, участващи в национални и международни състезания и конкурси, ще осигуря възможност за бъдещето им развитие и допълнително материално стимулиране.

Фокус: Какво мислите за здравното обслужване в общината?

Мая Спасова: В резултат на различни причини, към момента на територията на община Бобов дол е изключително ограничен броят на личните лекари. Сградата, в която се помещават кабинетите на личните лекари и Медицинския център, е частна собственост. Това налага да бъдат обособени други общински помещения за медицинско обслужване. Възможно е да се случи само и единствено чрез правилно управление на общинската собственост, тъй като не е тайна за никого, че на територията на град Бобов дол има такива пустеещи помещения.

Венцеслав ИЛЧЕВ