Местни избори 2019: 15 % е избирателната активност в Община Благоевград към 12.30 часа

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград. 15 % е избирателната активност в Община Благоевград към 12.30 часа. Това съобщи на пресконференция адв. Мартин Бусаров, председател на Общинска избирателна комисия – Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. По думите му от 64 964 по избирателен списък, правото си да гласуват са упражнили 9 826 души. Адв. Бусаров отчете, че спрямо първият тур на изборите за местна власт, който се проведе на 27 октомври, избирателната активност е по-слаба. Той добави, че до този момент няма постъпили писмени сигнали и жалби. Устно избиратели се свързват с комисията, за да попитат колко пъти може да бъде сгъвана бюлетината, с оглед на по-малкия ѝ размер. Адв. Бусаров е отговорил, че може да се сгъва повече от 2 пъти ако избирателят прецени за нужно. Той допълни, че на свое заседание ОИК – Благоевград е разгледал една жалба, която е подадена с вчерашна дата. В жалбата се твърди, че чрез социалните медии едно лице агитира за един от двамата кандидати за кмет на Благоевград. При проведеното разискване в комисията е предложен проект за решение, но не са били събрани достатъчен брой гласове, а именно 2/3. Постановено е решение за отхвърляне по смисъла на Изборния кодекс, тоест на лице няма решение за установяване на нарушение. Адв. Бусаров каза още, че до този момент имат 3 жалби срещу решения на ОИК – Благоевград за определяне състава на Общински съвет – Благоевград. „Предстои жалбите да бъде окомплектовани, както изисква практиката и да бъдат депозирани в деловодството на Административен съд – Благоевград“, подчерта адв. Бусаров.
„Фокус“ припомня:
На местните избори през 2015 година никъде в Община Благоевград не е провеждан втори тур. Общата избирателна активност за цялата област е била както следва: 10.00 часа – 13.90 %; 13.00 часа – 28.04 %; 17.00 часа – 48.72 %; 20.00 часа – 68.05 %.
Ливия НИНОВА