Методи Петров, „Обредни дейности“ – Велико Търново: 19% ръст на сватбите се отчита през 2017 година

снимка: pixabay.com

Наблюдава ли се увеличение на сватбените ритуали във Велико Търново през изминалата година? Какъв е ръстът и какви са цените на сватбените ритуали? На тези и още въпроси в интервю за Радио „Фокус“ – Велико Търново отговори Методи Петров, управител на общинско предприятие „Обредни дейности”.

Фокус: Колко сватбени ритуали са се състояли през изминалата 2017 година и има ли такива, извършени на нетрадиционни места?

Методи Петров: За изминалата 2017 година общо сватбените ритуали са 247, като за сравнение през 2016 година те са 208, което означава, че има един ръст от близо 19% за една календарна година. Предполагам, че това се дължи на обективни фактори. От една страна фактор е увеличението на населението на Велико Търново, от друга страна – интересът, който има към Велико Търново като културно-исторически град. Това може би е причината, за да се получи този ръст на сватбените ритуали. Относно разпределението на тези сватбени ритуали, мога да кажа, че от 247 броя 161 от тях са проведени в Обредната зала на Община Велико Търново. Това е почти 2/3 от общия брой. Останала 1/3 са т. нар. изнесени ритуали. От тези 86 броя изнесени ритуали, 9 о тях са на площадката за наблюдение на Аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“, или т. нар. ВИП площадка. Това е по-интересното при изнесените ритуали. Тази година, за разлика от друга година, няма ритуал на хълма Царевец и пред паметника „Асеневци“. За миналата година това е мястото, което е най-интересно за сключване на граждански брак.

Фокус: Има ли чужденци, които са избрали Велико Търново, за да се бракосъчетаят?

Методи Петров: Сигурно има, но за това статистика не водим. Това е информация, която е характерна за ЕСГРАОН-а. Нямаме достъп до тези данни. Когато се записват, нас ни интересува само сватбения ритуал, а иначе данните за младоженците не стига до нас. На този въпрос не мога да отговаря. Със сигурност има, но колко са и какви са, не бих могъл да отговаря.

Фокус: Има ли определена дата, за която да има бум на записванията? Традиционно са предпочитани дати, в които цифрите се повтарят.

Методи Петров: Не мисля, че има такава дата. След 12.12.2012 година, когато приключиха тези дати, не мога да кажа, че има някаква дата, на която да е концентриран по-голям ръст на сватбените ритуали. Обикновено повечето ритуали са през пролетта и лятото – след Великден и разбира се преди Коледните пости.

Фокус: Промяна в цените на сватбените ритуали имало ли е и предвиждате ли да има такава през тази година?

Методи Петров: Не е имало промяна и няма да има в цените на сватбените ритуали. Те не са променяни от 5 години. 120 лева е стойността на ритуала в Обредната зала на Общината. 240 лева е изнесения ритуал, когато е в заведение във Велико Търново или околните населени места. 360 лева е  ритуалът, когато е в някой от обектите, стопанисвани от Регионалния исторически музей, но това е цената само за ритуала. Ако кандидат-младоженците предпочитат самият ритуал да се извърши в някой от обектите на Регионалния исторически музей, вече се заплаща допълнителна такса, която е според Наредбата за местни данъци и такси в размер на 1000. Също така се заплаща и наем за залата в Община Велико Търново също спрямо Наредбата за местни данъци и такси. Но тук цената е значително по-млако. През летния сезон е 24 лева, а през зимния – 36 лева.

Фокус: Колко „тъжни“ ритуали сте извършили през 2017 година?

Методи Петров: За съжаление както при „веселите“ ритуали, така и при „тъжните“се наблюдава ръст, макар и не толкова драстичен като увеличение спрямо 2016 година. За 2017 година погребенията в Гробищния парк на Велико Търново са 673, а за 2016 година са 625. Увеличението в случая е с близо 8%. Такава е тенденцията – и при „тъжните“ ритуали и събития да се наблюдава прогресивно нарастване.

Фокус: Предлагате няколко вида „тъжни“ ритуали. Какви са те и има ли промяна в цената?

Методи Петров: В случая ритуалите, които предлагаме се състоят в Обредната зала, която се намира в Гробищния парк. Разликата е само във вида на ритуала. Мястото е едно,а вида е различен, в зависимост то желанието на близките на починалия. Това са обикновен ритуал без снимка, ритуал със снимка и музикален съпровод и мултимедиен ритуал със слайдшоу с текст и музика. При ритуалите няма увеличение на цената. Единствената услуга, на която сме променили цената, това е изкопаването на гробното място. От 150 лева от 1 януари тя вече е 180 лева с ДДС. През последните години, тя не бе променяна, но това е неразделна част от едно погребение. С всичко друго може да мине. Може едно погребение да е без ритуал, без подавки, хладилна камера и т.н. Задължителен атрибут от едно погребение обаче е изкопаването и заравянето на гробното място. За тези пет години съответно се е повишила минималната работна заплата. Там вече се налага увеличението на тази услуга, тъй като това ни е основна услуга, която предлагаме. Във връзка с увеличението на минималната заплата се наложи да повишим с 20% и стойността на тази услуга. Но на другите услуги няма промяна.

Фокус: Преди години бяхте възстановили ритуала „именуване“. През изминалата година има ли реализиран такъв ритуал?

Методи Петров: За съжаление нямаме. Ние от няколко години предлагаме този ритуал безплатно за родителите, които желаят да именуват децата, но за изминалата 2017 година няма такива, които са пожелали да се възползват то тази услуга.

Фокус: Какво е финансовото състояние на дружеството? На „плюс“ ли приключвате тази година?

Методи Петров: Да. Няма как да е по друг начин, тъй като сме търговско дружество. Според Търговския закон всички такива субекти трябва да реализират печалба. Това е един доста спорен въпрос – трябва ли този вид дейност да е печеливша, но в ситуацията, в която сме – регистрирани като търговско дружество, ние трябва да работим на печалба. Идеята е, че тя трябва да бъде много примерена. Както всички други дейности на Общината, тя трябва да има социален ефект. За изминалата 2017 година дружеството приключва с положителен финансов резултат от 18 000 лева. Това е печалба от 18 000 лева преди данъчното облагане.

Фокус: Няма как при увеличаване на броя на ритуалите, да имате и по-млако приходи.

Методи Петров: Да. Всичко е свързано. Увеличеният брой събития води до увеличаване на приходите и съответно до увеличаване на разходите. Повече погребения, но те пък са свързани с повече разходи от към горива, материали,с токи. Но пък всичко това води и до повече печалба. Като сравнение трябва да кажа, че планираната печалба за годината беше в размер на 6 000 лева, което е тройно повече. Трудно могат да бъдат планувани тези неща, както сватбите, така и погребенията. Поради тази причина не може да кажем, че задължително очакваме конкретни приходи и че ще ги реализираме.

Надежда КРЪСТЕВА