Методи Попов, РУО-Благоевград: В 36 училища на територията на областта ще се провежда държавния зрелостен изпит по български език

Методи Попов, началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“ към Регионално управление по образованието-Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Колко зрелостници са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити до момента, тъй като записването продължава до края на работния ден днес?

Методи Попов: Заявилите участие в първия ДЗИ по български език и литература са 2 780. Броят на заявилите участие във втория ДЗИ е 1 989, а 821 ученици са заявили желание да се явят на втори ДЗИ като използват оценката от изпита за придобиване на степен на професионална квалификация, тъй като от няколко години Законът за предучилищното и училищното образование дава такава възможност.

Фокус: Какви са предпочитанията за втория държавен зрелостен изпит тази година?

Методи Попов: От това което са заявили до момента – най-много са желаещите за ДЗИ по география и икономика, следван от английски език, биология и здравно образование, математика и така стигаме до един желаещ за изпит по руски език например.

Фокус: В колко учебни заведения на територията на областта ще се провеждат държавните зрелостни изпити?

Методи Попов: Училищата, в които ще се провежда първия ДЗИ са общо 36, а съответно за втория ДЗИ сме определили със заповед 34 училища и имаме 4 училища, в които ученици са заявили желание за явяване на трети ДЗИ, който е по желание. В голяма степен за първия изпит залите за явяване на учениците имат съвпадение с училищата, в които се обучават. Според нормативния текст изискването е да бъдат училища от отбластта. Вече за втория и третия изпит определяме сгради, в зависимост от броя на учениците и заявения изпит. Единственото изискване по отношение на мястото, където се обучават учениците, е свързано с ученици със специални образователни потребности и тогава нормативният текст изисква те да се явят в училището, в което са се обучавали и това е съобразено.

Фокус: Подсигурено ли е видеонаблюдение навсякъде?

Методи Попов: Да, това е едно от изискванията при провеждане на държавни зрелостни изпити. Местата, в които ще бъдат размножавани изпитните материали, както и коридорите на учебните заведения и залите, в които се провеждат изпитите задължително са с осигурени камери. Поставени са и информационни табели, затова че на място има видеонаблюдение и т.н.

Фокус: Миналата година имаше училища в областта, които бяха наблюдавани директно от Министерството на образованието и науката. Тази година ще има ли такива?

Методи Попов: Ще има и тази година такива. Ще има училища, които ще наблюдаваме ние, ще има училища, които ще бъдат наблюдавани и от нас, и от Министерството успоредно.

Фокус: За какво ще следите при наблюдението?

Методи Попов: Това, което трябва всеки един зрелостник, съответно квесторите и директорите да спазват, за да може да имаме независима и самостоятелна изява на учениците в края на обучението си – в края на процеса на придобиване на дипломата си за средно образование. Те трябва да покажат резултат, който да бъде в следствие на техните качества и възможности, а не на използване на непозволени средства.

Фокус: Излязло ли е вече разпределението на учениците по училищата?

Методи Попов: Сградите и залите са определени в служебните бележки, които ще получат учениците, след като комисиите по допускане до изпитите, си свършат работата.

Натали СТЕФАНОВА