Методи Попов, РУО-Благоевград: 2 900 четвъртокласници се явиха на Национално външно оценяване по математика в областта

Снимка: pixabay.com

Методи Попов, началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“ към Регионално управление на образованието-Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин

 

Фокус:Г-н Попов, колко деца се явиха днес на Национално външно оценяване по математика за четвърти клас в Благоевградска област?

Методи Попов: В рамките на второто изпитване на Националното външно оценяване, на теста по математика, се явиха 2 900 ученици от общо 3 005, подлежащи на външно оценяване в цялата област. Ако трябва да говорим в тази посока, трябва да кажем, че са намалели неявилите се ученици – от 124 четвъртокласници, които не са се явили на изпита по български език и литература, днес имаме 105, което е малко по-положително като цифра.

Фокус:А каква е причината тези ученици да не се явяват на изпитите?

Методи Попов: Причините са различни. Понякога е свързано със здравословното състояние на детето, понякога е свързано с явяване на различни мероприятия, които са неотложни и денят на изпита съвпада с тях. Но трябва да признаем, че има и ученици, които изпитват известен страх; ученици с по-нисък социален статус, за които трудно намираме сили да ги мотивираме да се явяват на изпитите. Самият факт, че на първото изпитване преди няколко дни имаме 124 неявили се четвъртокласници, а днес имаме 105, показва, че първоначалният страх към изпитването по някакъв начин е преодолян, но все още не е онова, което ни се иска да се случи.

Фокус:Какво се случва с тези четвъртокласници, които не се явяват днес на изпита? Имат ли друга дата за явяване?

Методи Попов: Няма допълнителна дата, която да се определя за полагане отново на този тест. Националното външно оценяване няма задължителен характер. Трябва да приемем, че има по-скоро възпитателен характер – от една страна то цели да се покажат натрупаните знания в края на етапа, а от друга страна то измерва постижимостта на общообразователния стандарт. Точно затова е важно да има висок процент на участвали ученици.

Фокус:В колко училища в областта се провеждат изпитите за четвъртокласниците?

Методи Попов: В 94 учебни заведения. Няма нищо различно по отношение на формата на теста, отново е съставен от 16 задачи с отворен отговор и 3 задачи с по-свободен отговор. Няма нищо различно от предишните години, тоест няма нещо, което да кара учениците да се притесняват и да се стресират.

Фокус:А кога излизат резултатите?

Методи Попов: В рамките на 3 дни резултатите трябва да излязат от съответните комисии. За да можем да правим някакви анализи и обобщения, ще ни е необходимо повече време, защото трябва да видим и да сравним къде се намираме на базата на националното ниво. Относно днешния ден, се надявам, че сме осигурили една самостоятелна независима изява на компетентностите на учениците.

Натали СТЕФАНОВА