Методи Чимев, кмет на Община Дупница: Изпращаме една добра година за общината

Кметът на Община Дупница Методи Чимев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Чимев, каква беше изминаващата 2017 година за Община Дупница?

Методи Чимев: Първо като кмет ще си кажа мнението, имайки предвид, че все пак понякога ангажиментите на длъжностно лице, и човекът са по – различни. Това, което трябваше да направим, беше основното в посока подготовка за реализиране на предстоящите проекти. Проекти, които са изключително важни в инфраструктурно значение за общината. Имайки предвид проблемите, които стоят пред града и пред населените места на територията на общината. Друга важна тема е проблемът с регламентирано място за депониране на битови отпадъци. Тема, която касае не само Община Дупница, но и съседните общини, общо 6. Като цяло нещата мисля, че се получават добре, резултатите са налице, финансиране в посока осигуряване реализирането на проектите вече е факт. Има сключени договори и нещо, което се случи последните дни на месец декември, това беше едно решение на Министерски съвет, с което беше осигурено дофинансиране на голяма част от тези проекти, имам предвид финансов ресурс за подмяна на водопровод, за подмяна на канал. Смело мога да заявя, че годината я приключваме с нагласи, с усещане за добре свършена работа. Фокус: Това беше оценката за свършеното като кмет, но има какво да кажете и като жител на Община Дупница, така ли е?

Методи Чимев: Да, като човек, ако ми позволите да довърша, бих казал, че винаги има неща, които търпят промяна и е необходима да бъдат донаправени, но все пак си давам сметка, че понякога нашите желания са повече от възможностите. Дай Боже да дойде денят, в който това нещо ще кореспондира в посока  потребности и желания да отговарят на възможностите. Това е като едно пожелание по – скоро.

Фокус: Има ли някакво решение с депонирането на отпадъците?

Методи Чимев: И днес имаше среща на представители не само на шестте общини, които членуваме в Сдружение „Рила еко”, но и други три, които имат все още нерешен подобен проблем. Това са общините Кочериново, Бобошево и Рила. За Община Дупница ще си позволя да говоря, досега имахме старото нерегламентирано място за депониране. Факт е, че към днешна дата Община Дупница вече има издадена заповед за затваряне на въпросното място, факт е, че има решение на Министерски съвет, което дава възможност до приключване на доизгражадне на регламентираното депо за депониране на битови отпадъци, да се ползва част от ресурса на две изградени такива депа на териториите на общините Перник и Самоков. Факт е и друго – Община Дупница е обявила процедура за изпълнител на тази услуга. Утре е денят, в който ще бъдат отваряни оферти, въпрос на няколко дни да бъде решен окончателно въпросът, така че през следващата година и по – точно до изграждането на регламентираното място за депониране, ние да не създаваме проблем на нашите съграждани.

Фокус: Ще успеете ли да стабилизирате общинската болница и тя да продължи дейност?

Методи Чимев: Намерението на общинска администрация вече е ясно. Идеята е общинска болница „Свети Иван Рилски” да я има и да функционира така, както трябва. Но това, което декември направихме с избирането на прокурист, е една малка част от необходимото в тази посока. Предстои конкурс за избор на нов управител. Самото наименование – общинска болница, като сграден фонд не предполага, че имаме това от което населението не само на нашата община, но и съседните, които ползват, функционира както трябва. За да го има, трябва да имаме добър персонал, добри лекари, добри битови условия за пациентите, които ползват тази услуга. Това е един процес, който както и да го коментираме, опира до финансови ресурси, до финансови възможности. Идеята е, хората ангажирани, с помощта на община и общински съвет, да правят това, което трябва и както трябва. Дай Боже нещата да са както трябва.

Фокус: Какво е вашето пожелание към всички жители на Община Дупница и към всички гости, които ще посетят общината и през следващата година.

Методи Чимев: Всяко едно пожелание би трябвало да бъде здраве. Без здраве, всичко останало е немислимо. Ще си позволя да добавя и нещо друго – нека да бъдем по – ведри, нека да бъдем по – позитивни, нека да правим така, че това което искаме, да ни се случва, да се случва и на околните. Да бъдем здрави, да бъдем такива, каквито трябва да бъдем.

Венцеслав ИЛЧЕВ