Методи Чимев, кмет на Община Дупница: Туризмът е основната посока за развитие на града и селата

Методи Чимев, Община Дупница

Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Чимев, Дупница отбелязва своя празник, но тази година денят е придружен и с много работа по инфраструктурни проекти, какво се случва към момента в града?

Методи Чимев: Всичко, което в момента се случва в града, е в посока подобряване на инфраструктурата. Най-големият жилищен квартал в града – „Бистрица”, в момента е една строителна площадка. Там реализираме не само проекта по Оперативна програма „Региони в растеж” за надземна инфраструктура, който е на стойност около 7 млн. лева. Подобряваме не само междублоковите пространства, но правим нови улици, нови детски и спортни площадки. Цялото това нещо е съчетано и с подмяна на подземната инфраструктура. Подмяна на водопровод и на канал. Това нямаше как да се случи, без подкрепа на българското правителство, респективно Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Тук говорим за един финансов ресурс от около 5 млн. лева. Поради това казвам, че жилищен комплекс „Бистрица” е една не малка, а дори голяма строителна площадка. По наши разчети, по сключения с изпълнителя договор, до месец време всичко трябва да бъде наред и проектът ще приключи. В момента има и друг сериозен проект. Това е проектът за интегриран градски транспорт. Там също усилията основно са в подобряване на инфраструктурата. Над седем километра преасфалтиране и тротоари. Тук добавяме и отваряне на една нова автобусна линия, свързваща два квартала които до момента нямаха тази услуга. Включват се пет нови автобуса, включват се и спирки с електронно управление. Нещата които се случват в момента са изцяло в посока подобряване на инфраструктурата в града.

Фокус: В сферата на социалните услуги и здравеопазването, имате ли реализирани проекти?

Методи Чимев: Да. Над 15 са проектите, които са реализирани в тази дейност. Безплатно хранене, безплатни медицински услуги за деца и за възрастни. Освен самите услуги, важен е и моментът, че имаме разкрити над 150 работни места по самите проекти.

Фокус: До тук говорихме за общинския център, но какви са грижите ви за хората в селата?

Методи Чимев: Коректно мога да кажа, че там направените неща не са достатъчни. Това е посоката, в която търпим критики. Не като оправдание, но тук има една даденост, тя трябва да се отчита. Поради броя на населението в Община Дупница, ние не сме допустим бенефициент по Програмата за развитие на селските райони. Това, което се реализира в селата, е изцяло от финансови ресурс на Община Дупница. Основният проблем там е инфраструктурен – улици и водопровод. Опитваме се да компенсираме с облагородяване на самите центрове. В село Бистрица, в село Яхиново, сега е готов проектът и за село Джерман. В някои от селата имаме и нови кметства. Вече имаме напреднали разговори в посока проектиране за направа на водопровод в две от населените места.

Фокус: В последните години обект на внимание е случващото се в общинската болница, един сложен въпрос, има ли решение той?

Методи Чимев: Едва ли общинската болница в Дупница е изключение като проблем. В последните 4-5 години имаме петима управители. От началото на тази година общината е съкредитоискател за сумата от 500 000 лева, с цел да се покрият просрочените задължения от страна на болницата към доставчиците. Не е тайна, че имаше проблеми и с изплащането на работните заплати, където общината също помогна. Отпуснахме 100 000 лева за разплащане. Към момента общинската болница е с прокурист. Идеята беше финансово нещата да бъдат вкарани в такъв режим, че да спрем проблема с натрупването на просрочия. За сега този процес е овладян. Идеята тук е хората които управляват болницата, лекарският съвет, завеждащите отделения, трябва да бъдат с ясното съзнание, че без тяхна помощ този процес няма как да бъде овладян. Общината стои зад болницата, няма да спре да го прави. В града имаме две болници, има пет медицински центрове, като даденост и като количество медицинската услуга е на добро ниво, но като качество има какво да се желае.

Фокус: Тежките въпроси, стоящи на дневен ред е и регионалното депо за битови отпадъци, до какъв етап е неговото изграждане?

Методи Чимев: Това е най-тежкият проблем. 8 октомври беше срокът, до който бяха подадени проектите за сепарираща и за компостираща инсталация. Имаше един дълъг процес по добавяне на документи, разрешителни, становища, препоръки. Това нещо е направено, в момента сме на етап чакане за сключване на договори. Следващата стъпка е за самото депо. Ние сме задължени да решим проблеми, защото от 1 януари тази година нерегламентираните места за депониране на отпадъци не функционират. Това е един процес, въпреки разни спънки на политическа и на друга основа, бяха преодолени. Нещата трябва да се случат и този център да бъде изграден.

Фокус: Развитието на Дупница, индустриален или туристически център?

Методи Чимев: Посоката е една – туризъм. Не изключвам и другата посока за индустриален център, но трябва да бъдем реалисти. Трябва да отчитаме дадености, трябва да сме наясно, че развитие на индустриален център не се случва само по желанието, но трябва да има и обективни предпоставки – заявен инвеститорски интерес, наличие на квалифицирана работна ръка. Докато в посока, в която мисля, че ние трябва да се развиваме като община, а именно туризма, след няколко месеца ще се чуят интересни неща, които ще се случат. Тук говорим за културен, археологически, религиозен, зимен и летен туризъм.

Фокус: Какво ще пожелаете на жителите на Дупница за празника на града?

Методи Чимев: Светъл празник, светла дата. Да бъдат живи и здрави, всичко останало е решимо. Да продължат да бъдат все така взискателни към кмета, към ръководството, към Общински съвет, но нека да бъдат и по-толерантни, да се проявява разбиране. Всички ние желаем нещата да се случват бързо, градът и селата да бъдат едни добри места за живеене, но понякога има обективни предпоставки които трябва да се отчитат. Нека всички да бъдем по-усмихнати и по-ведри.

Венцеслав ИЛЧЕВ