Методи Чичмев, кмет на Община Дупница: През 2019 година ще продължим с разрешаването на инфраструктурните проблеми

Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Господин Чимев, каква беше годината за Община Дупница през вашия поглед?

Методи Чимев: Работна, работна година имайки предвид, че в крайна сметка наближавайки края на един програмен период, общините, които са допустим бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж”, гонят изпълнение на програми, гледат да усвоят това, което са заложили. Община Дупница е една от 36-те общини, които са допустим бенефициент по тази програма. Два сериозни проекта се работеха, единият не е довършен, имайки предвид и метеорологичните условия, в които влязохме, инфраструктурни проекти. Това са проблемите, за които и друг път сме говорили. На територията на Община Дупница най – сериозен проблем е и остава инфраструктурата и затова всички усилия са в тази посока. Тук е мястото да спомена, че дни преди Коледа, благодарение на министерско постановление, Община Дупница беше смело мога да кажа ощастливена с 2 милиона лева, които ще бъдат отново в посока инфраструктура. Така че в тези няколко изречения мога да събера каква беше годината.

Фокус: По отношение на основни трудности и проблеми, с които сте се сблъсквали?

Методи Чимев: Един кмет и една общинска администрация решават проблеми, свързани с решаване проблемите на живущите на територията на общината.

Фокус: В края на годината станахте пълноправен член във ВиК асоциацията на територията на Кюстендилска област, какви са очакванията ви от това членство?

Методи Чимев: Това е тема, която в продължение на близо две години стои на дневен ред. Идеята е от влизането на Община Дупница в консолидираната ВиК асоциация е една – единствена. Решаване на проблема със старата водопреносна мрежа. Не е тайна за никого, че не само на територията на община Дупница, а може би и на територията на цяла България, водопреносните мрежи са с давност 40 – 50-годишен период. И когато влезеш в един такъв период на експлоатация, е нормално съоръженията вече да дефектират непрекъснато. Очакванията са ни да получим ресурс, с който да решим този проблем.

Фокус: Ще има ли разлика по отношение на данъците и таксите, които ще заплащат хората през следващата година в Дупница?

Методи Чимев: Афиширахме преди близо две седмици, имайки предвид периода, в който се работи по проектобюджета за следващата 2019 година, че ние нямаме намерение да променяме нивото на данъците. Опитваме се да ги задържим на нивото, на което бяха.

Фокус: Основните акценти във вашата работа през 2019, какво предвиждате и ще има ли някакви промени в тези акценти?

Методи Чимев: Най – вече приключване на вече стартиралите проекти. Освен това за следващата 2019 година стоят като основни задачи решаване на проблема инфраструктура. Постоянно го повтарям, защото темата е болна за мен и за гражданите на общината. И не случайно в проектобюджета, който подготвяме, значителна част от капиталовите разходи е точно в тази посока. Трябва да бъде изградена една нова детска градина, трябва да бъдат санирани още няколко блока, 7 на брой. Надявам се да приключим успешно два проекта по трансгранично сътрудничество, които са със сериозна социална насоченост – младежкият дом, една стара сграда, която искаме да реновираме и да обновим, да превърнем в музей. Работни делови неща предстоят. Здраве да имаме, да ги решаваме.

Фокус: Регионалният център за отпадъци стои ли на дневен ред?

Методи Чимев: Това е любима тема, не само за мен като кмет на Община Дупница, за всички общини на територията на Кюстендилска област. Имайки предвид, че в края на 2017 година вече официално старите, нерегламентирани места за депониране, приключиха своята дейност. Така че темата е на дневен ред.

Фокус: Какво е важещо пожелание към жителите на Община Дупница и нашите слушатели?

Методи Чимев: Най – вече здраве! Здраве, здраве и пак здраве! И нека бъдем повече хора!

Венцеслав ИЛЧЕВ