Миглена Пенкова:Спортът е важно корекционно и компенсаторно средство в рехабилитацията на хората със зрителни увреждания  

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Миглена Пенкова, ръководител на проекта „Риболовът- ефективна рехабилитация“, пред Радио „Фокус“- Шумен

 Фокус: Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „Светлина” – Шумен е изпълнител на проекта Национално състезание по спортен риболов за незрящи. Г-жо Пенкова разкажете повече за събитието.

Миглена Пенкова: Националното състезание по спортен риболов за незрящи ще се проведе в Шумен от 3 до 6 юли. Спортен клуб за хора със зрителни увреждания  „Светлина“ за втора поредна година реализира проектно предложение, свързано с финансиране от Агенцията за хора с увреждания. Този път темата на проекта е „Риболовът- ефективна рехабилитация“. Като цел сме заложили практикуването на подходяща спортна дейност, съобразена със спецификата на зрителното увреждане, която да подпомогне личностната изява на преките бенефициети и в съчетание с със социално- терапевтична насоченост да може да удовлетвори техните нужди за запълване на свободното време и за самоизява. Една от сферите, в които най – ярко се отразяват последиците от увреденото зрение, е моторно-двигателната. Затова и спортът е важно корекционно и компенсаторно средство. Излизането на хора със зрителни увреждания от състояние на социална изолация чрез участие в състезание по спортен риболов, е много добра форма за създаване на трайна мотивация за личностно развитие, за повишаване личностната им самооценка и в крайна сметка за достоен живот. Ние не за първи път използваме такава форма за реализация , имаме опит и положителни резултати. Преди две години отново организирахме подобно състезание.

Фокус: Колко участника се включват в спортния риболов?

Миглена Пенкова: Отправили сме покана към 23 отбора от цялата страна. Всеки отбор се състои от по трима души, с един придружител. Турнирът е съобразен с правилата на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“. Самото състезанието по спортен риболов ще се проведе  на 4 юли на язовира в село Царев брод. Награждаването на победителите е на следващия ден. На 5 юли участниците в проекта ще посетят Етнографския музей „Дунавски риболов и лодкостроене“ в Тутракан. Основната идея е бенефициентите да получат информация в областта, в която имат подчертан интерес. Тази информация ще се подготви и ще бъде предложена  по подходящ начин  на посетителите със специфични нужди. Всъщност  това е иновативното, което предлагаме- предоставяне на медико-социални услуги с допълваща дистанционна сос- телекеър подкрепа. С помощта на асистенция, всичко ще им бъде обяснено по възможно най-достъпен начин и те ще получат пълна информация за експонатите в музея- оригинални риболовни уреди от древността, въдици от кост и мед, харпуни, глинени тежести за рибарски мрежи и др.  Освен за показаните риболовни принадлежности хората ще добият представа и за обществената организация на риболовците, сметководството, вътрешната уредба на жилищата им, духовната им култура. Така съчетаваме  терапевтичният ефект от състезанието с културно – познавателния от посещението на музея. Това е възможност бенефициентите да бъдат включени в една по-различна форма за спорт и рехабилитация, която поставя акцент и върху социализациата, като  елемент от  пълноценната интеграция на хората със зрителен дефицит.

Ивелина ИВАНОВА