Мика Зайкова, финансов експерт: България е на първите места в ЕС по относителен дял от семейните бюджети за храна, транспорт, комуникации, данъци и осигуровки

България е на първите места в ЕС по относителен дял от семейните бюджети за храна, транспорт, комуникации, данъци и осигуровки, каза финансовият експерт Мика Зайкова. Тя допълни, че според Евростат нашите домакинства харчат за храна 17,9% от своя бюджет, но според НСИ – 30%. За Мика Зайкова високият дял се дължи не на инфлацията, а на спекулативния елемент в цените на дребно. „В България цените нямат социална поносимост и имат спекулативен характер. Няма причина цените у нас да са по-високи, сравнени с тези на същите хранителни продукти в други държави на ЕС. Няма обосновка за цената на билета за градски транспорт, тъй като той не е съобразен със социалната поносимост на хората. Цените на мобилните оператори също за доста завишени сравнени с европейските, за телефони ние харчим  един от най-високите в ЕС проценти от годишния бюджет на домакинствата – 4,7 %. За проблема с цената на водата Мика Зайкова коментира, че не може да се залага на близо 2% инфлация, да се вземе най-високата възможна методика, при положение, че българите сме бедни и сме на последно място в ЕС по ръст на доходи. Тя призова КЕВР да направи баланс между исканията на тези, които предлагат и онези, които получават услугата.