Милена Андреева, уредник в къща музей „П. Волов“:Провеждаме традиционни Дни на будителите

Милена Андреева, уредник в къща музей „Панайот Волов“ пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Започнаха т.нар. традиционни Дни на будителите в къща музей „Панайот Волов“. Г-жо Андреева как премина урокът, посветен на книжовността?

Милена Андреева: Занятието беше посветено на Деня на народните будители, с акцент върху развитието на българската книжовност през вековете. Започнахме от епохата на Преславската книжовна школа. Тя поставя начало в Златния Симеонов век,тогава когато е тръгнала кирилицата от нашите земи из Европа и по света. С четвъртокласниците от Трето Основно училище „Димитър Благоев“, които участваха в занятието, ние вече бяхме посетили заедно Преслав, старините и манастира „Св. Пантелеймон“. Те видяха откъде Климент Охридски е започнал да преобразува глаголицата в кирилица и откъде тръгват книгите по света. Във вчерашното занятие децата се запознаха на практика с начините на писане. Те имаха възможност да видят как са пишели средновековните и възрожденски книжовници като им бяхме предоставили автентични пособия за писане пясъчник, пинакида, пера- гълъбови и пачи, като през възрожденската епоха тези традиционни писали са се обогатили с още разновидности като перодръжки и писане върху пинакида с калем. Калемът е оловен молив. Децата написаха части от текстове на българки средновековни книжовници като избраха хубави думи от „Азбучна молитва “ на Константин Преславски и от Пролога на „Шестоднев“ от Йоан Екзарх. Възрожденските четива вдъхновиха децата, написаха прекрасни послания, които видяха във възрожденската преса, защото в рамките на занятието те се запознаха с типографски и оригинални издания на вестници- „Знаме“, „Нова България“ на Христо Ботев, „Будилник“ и др. От тези вестници те си избраха интересни заглавия, разбира се вдъхновиха ги и пламенните думи на революционерите, така с паче перо изписаха: „дела трябват, а не думи“, „Свобода или смърт“ и изрисуваха знамето на априлските въстаници. Това е много хубаво, защото тази идея дойде спонтанно, децата да оставят послания, които подаряват на музея. Хареса им урокът за старинното писане, изявиха желание да участват и в предстоящия ни конкурс, който е свързан с рецитиране на възрожденска поезия. Той ще се състои на 18 ноември от 10.00 часа в Регионална библиотека „Ст. Чилингиров“. Преди това, предходната събота за онези, които искат да усъвършенстват художественото си слово, ще има пробно занятие със специалист и това е Панайот Калудов. Гост на вчерашния урок беше музейният служител и реконструктор д-р Юлиан Йорданов, предрешен в образа на Матей Преображенски Миткалото. Той беше облечен в расо, носеше автентични козиняви дисаги, от които извади потреби, които впечатлиха силно децата. Той показа и лечебник, съдържащ народни рецепти за лечение. Децата се впечатлиха силно от рецептата, чрез която в миналото са гонили въшките от детските глави. Използвани са били газ и свинска мас, децата имаха възможност да помиришат истинска газ от газената лампа в музея и решиха, че тази рецепта никак не е била приятна за изпълнение. Децата научиха повече и за живота и делото на Панайот Волов и така занятието беше истински урок по родолюбие. Вчера ни гостуваха и осмокласници от Механотехникума в Шумен и те се впечатлиха от писането с пера и калем.

Фокус: Днес Дните на будителите продължават.

Милена Андреева: Да, продължаваме с тематична лектория. Приготвили сме специална презентация за историята на будителството- наш разказ и това, което шуменските деца знаят за будителите. Предвидена е и практическа част за начина, по който са писали старите българи. Децата ще чуят беседа за заветите на дядо Блъсков. Той ни е казал:помнете деца, ние имаме не случайно две уши и една уста, което означава много да премисляме думите си, а да слушаме повече другите. В лекторията ще участват два класа от Второ ОУ „Д-р Петър Берон“.

Ивелина ИВАНОВА