Милена Донева: Над 140 души в неравностойно положение в Благоевград продължават да получават социална грижа“Независим живот“ 

Милена Донева, ръководител на Комплекс за социални грижи за стари хора и на Център за временно настаняване в Благоевград в интервю за предаването „Часът на Благоевград“ по Радио „Фокус“- Пирин.

 

Фокус: Г-жо Донева, представете проект Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж.

Милена Донева: Проектът, който беше до края на юни месец 2017 година се наричаше „Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение. Този проект се осъществяваше по ОП „Развитие на човешки ресурси“ , програмен период 2014- 2020 г. В рамките на две години обслужихме хора, които бяха в неравностойно положение и хора, които са с увреждания и неспособност да се справят с живота сами. Осигурявахме социални асистенти, които се грижеха изцяло или в определени часове в деня за хората, които бяха в неравностойно положение. В рамките на проекта бяха обслужени над 190 човека, които бяха в нужда.

Фокус: От 1 септември на основание сключено споразумение между Община Благоевград и Агенцията за социално подпомагане са осигурени средства услугата да продължи, нали така?

Милена Донева: След приключване на самия проект, което беше в края на юни месец 2017 година, Община Благоевград с цел осигуряване устойчивост и непрекъснатост, т.е. да не се прекъсва проекта и да не се прекъсва това осигуряване на грижа, направи така, че да продължи в рамките на два месеца. По този начин да изчакаме да се подпише споразумението от 1 септември. На 1 септември се подписа това споразумение между Община Благоевград и Агенция социално подпомагане за осигуряване на средства услугите да продължат до края на годината и по този начин да се осигури устойчивост на самия проект.

Фокус: Какво е значението на този проект за потребителите на услугата?

Милена Донева: След много разговори с хората в нужда и хората, които ги обгрижват смятам, че това е проект и услуга, която е от много голяма значимост за всичките тези хора, за които принципно няма кой да се грижи. Единственият недостатък на цялата тази грижа е, че тя е почасова. Според мен и според хората, които се грижат и разговорите, които съм провела, те имат нужда от повече часове. Това са хора, които не могат да работят на други места. Това са техните работни места.

Фокус: По колко часа на ден се осъществява на ден тази грижа?

Милена Донева: Тя е различна, но максималните часове, за които полагат грижа за човек в нужда е четири часа.

Фокус: В рамките на този проект са разкрити нови работни места?

Милена Донева: Всички работни места са социални асистенти . Те могат да бъдат близки за хората в нужда, а могат да бъдат и хора, които основно работят тази дейност.

Лора КАЛЧЕВА