Милена Ярмова, РИОСВ-Бургас: Неслучайно Атанасовско езеро е наречено птичия рай на България

снимка: pixabay.com

По темата има ли извезващи видове растения и животни и кои са защитените видове  на територията на Бургас Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с Милена Ярмова, главен експерт в Отдел „Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони“ към Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.

Фокус: Г-жо Ярмова, какви защитени видове растения и животни се срещат в района на Бургас?

Милена Ярмова: На територията на цялата страна са защитени и са обявени група растения и животни, които са включени в  Приложени 3 в Закона за биологичното разнообразие. Забранява се тяхното умишлено убиване, улавяне , преследване, обезпокояване, както и търговия, притежаване,изнасяне извън граница, размяна и предлагане за продажба.

Нашият район се характеризира с голямо разнообразие на птици, което се дължи на факта, че Черноморското крайбрежие се намира на прелетния път на птиците Виа Понтика  – вторият по големина прелетен път в Европа, а също и на големия брой влажни зони, които имаме около Бургас.

Например в поддържан резерват „Атанасовско езеро“ се  съдържат 333 вида птици, от 409 вида на територията на цялата страна. И затова езерото неслучайно е наречено птичият рай на България. Най-интересните видове, които се срещат там са къдроглавият пеликан, белият ангъч, саблеклюнът, кокилобегачът,  различни видове рибарки и чайки.

Езерото е много важно място при миграция, зимуване или размножаване на тези защитени видове птици. С голямо орнитологично богатство се характеризират и езерото Вая,  поморийско езеро, защитена местност „Пода“ , резерват „Ропотамо“.

Фокус: Има ли данни за броя на защитените видове в Бургаска област?

Милена Ярмова: Брой не може да се каже, защото те са много видове и екземпляри и са мобилни.

Фокус:  Има ли специализирани органи, които следят за тяхното разпространение и опазване?

Милена Ярмова: За защитените растителни и животински видове грижа оказва Министерството на околната среда и водите и на регионално ниво съответно екоинспекцията в Бургас. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, когато  някой гражданин намери бедстващ защитен вид, той е длъжен да сигнализира в регионалната инспекция. След това наши служители отиват на място и извършват проверка. Ако екземплярът се нуждае от специализирана медицинска помощ, се изпраща на лечение в Спасителен център  за диви животни в Стара Загора.

Фокус: А как се защитават растенията?

Милена Ярмова:  Растителните видове се опазват като техните местообитания се обявяват за защитени територии. Например находището на красивата бяла водна лилия се опазва в резерват „Ропотамо“. Находището на жълтата водна роза и на бялата водна лилия се опазва в защитена местност “Устие на река Велека“ и във „Вельов вир“. Ценното блатно кокиче се опазва също в пет находища на територията на Бургаска област, три от които са обявени за защитени територии.

Фокус: Кои са най-бедстващите животни на територията?

Милена Ярмова:  Най-често болни птици имаме при миграцията на щъркели – често са болни или ранени. От грабливите птици се срещат домашната кукумявка, забулена сова, чухал сме имали много пъти. Това са все птици, които живеят близо до градска среда и съответно гражданите ги виждат, когато са ранени, бедстващи и имат нужда от нашата намеса.

Фокус: Има ли данни за изчезнали видове през последните години?

Милена Ярмова:  Няма такива данни за трайно изчезнали видове растения и животни на територията на Бургас. За нови застрашени видове също нямаме сведения.

 

Веселина НИКОЛОВА