Милош Кунчев, ДМТН: Към настоящия момент всички язовири са в състояние да поберат падналите валежи

Милош Кунчев, началник на регионален отдел към Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор в интервю за Радио „Фокус“ – Бургас във връзка язовирите в област Бургас, проверките, които се правят там и какво е състоянието им след падналите дъждове и градушки.

Фокус: Г-н Кунчев имат ли язовирите достатъчно свободен обем, който да поеме пролетните дъждове?

Милош Кунчев: Към настоящия момент всички язовири са в състояние да поберат падналите валежи. Там където има възможност се източват, като се държи контролен обем.

Фокус: Колко язовира има на територията на община Бургас?

Милош Кунчев: По думите му на територията на област Бургас има 356 язовира. Около 13 от тях са държавни, които са по-големи и по-значими. Останалите са на общини, сдружения за напояване и на частни лица.

Фокус: Какво е техническото им състояние?

Милош Кунчев: По-голямата част от тях в момента вече са в сравнително добро техническо състояние. Взети са мерки от страна на общините. В момента имам 7 язовира, при които все още има възможност за поражения. Но повечето от тях са с контролен обем и не са в състояние да преливат.

Фокус: Какви проверки се извършват?

Милош Кунчев: Проверките се извършват всяка седмица в различни общини, в зависимост от дадените предварително предписания, по график, който преди това се одобрява от София. Оставяме констативни протоколи, които се връчват на собствениците, един екземпляр се изпраща до областния управител и един екземпляр в София. На всяка проверка задължително се изисква присъствие на собственика или на оператора на язовира като представител. Когато има нарушения ги описват и съответно дават предписания със срок, в който трябва да бъдат отстранени.

Фокус: Има ли язовири с неизяснена собственост?

Милош Кунчев: Има язовири, които са с неизяснена собственост. Най-вече такива, под съоръженията, земята не е платена, уточнена или има грешки при съставянето на картата за възстановена собственост. Най-често това е настаняване на земеделски земи в чашата на язовира. Проблемът не е в това, че има различни собственици.

Фокус: Каква е обстановката на язовирите, след падналите дъждове и градушки, вчера?

Милош Кунчев: Нормална е обстановката на язовирите, след падналите дъждове, градушки, вчера. Ние непрекъснато държим връзка с областна администрация и с общинските служители, които отговарят за тази част, от които получаваме информация.

Деница ДИМИТРОВА