Министерски съвет учреди безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия – публична държавна собственост в землището на гр. Шумен

Министерски съвет учреди безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия – публична държавна собственост. Това съобщиха от пресслужбата на МС. Те се намират в землището на гр. Шумен и са с обща площ 5,713 дка. Имотите се намират в района на дейност Североизточно държавно предприятие. Сервитутът се учредява за изграждане на трасе за външно кабелно електрозахранване на базова станция.