Министерството на икономиката e определено за национален компетентен орган по изпълнение на Регламент 2017/821 на Европейския парламент

Правителството определи Министерството на икономиката за национален компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
С регламента се създава система на ЕС, която има за цел да ограничи възможностите за финансиране на въоръжени групировки в засегнати от конфликти зони с приходите от търговия с полезни изкопаеми.
За да се гарантира изпълнението на разпоредбите на регламента всяка държава-членка следва да определи един или повече компетентни органи, които разполагат с експертни познания и опит по отношение на суровините, производствените процеси и одита. Компетентните органи на държавите-членки следва да следят за ефективното и еднакво прилагане на регламента на територията на Съюза, чрез извършване на съответните проверки.