Министерството на околната среда и водите организира обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще проведе обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни на проект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. Обсъждането ще се състои от 14.00 часа в хотел „Рамада“ на бул. „Мария Луиза“ 131, зала Рубин. Основната цел на законопроектa е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Чрез него ще се осигури цялостният процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания, както и ефективно управление на мрежата Натура 2000.
На обсъждането са поканени да присъстват депутати, представители на правителството, неправителствения сектор, национално представените работодателски организации, синдикатите, както и членовете на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие и мотивите към него са публикувани в раздел „Обществени обсъждания“ на интернет страницата на МОСВ тук.